Hämeenlinnan tontit kysyttyjä

Hämeenlinna kiinnostaa pientalorakentajia pääkaupunkiseutua myöten. Hämeenlinnassa on jo pitkään podettu tonttipulaa, mutta nyt se helpottaa.

tontit
Äikäälän kaava-alue
Hämeenlinnan kaupunki

Tonttipulaa helpottaa muun muassa Siirin asuinalue. Hämeenlinnan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tilaajajohtaja Päivi Saloranta kertoo, että myös liitoskuntien kirkonkylien tonttitarjontaa lisätään. Esimerkiksi Rengon kirkonkylälle on parhaillaan tekeillä uusi asuntoaluekaava. Kantakaupungin tontit ovat kysyttyjä, sanoo Saloranta.

- Nyt aletaan vähitellen arvostaa myös lähellä kaupungin keskustaa olevia, vähän pienempiä tontteja. Kaikki eivät välttämättä ole puutarhanhoitajia, ja sitten tarjotaan tällaisille asukkaille pieniä tontteja. Pienille tonteille ehkä asettuu asumaan sellasia perheitä, jotka harrastavat muuta kuin pihanhoitoa.

Toisaalta kaupungin reuna-alueilla voidaan osoittaa perheille vähän isompia tontteja, kertoo Saloranta.

- Kyllä meidän haaste tällä hetkellä on, että ehdittäisiin vastata kysyntään riittävällä vauhdilla. Kyllä se minua eniten painaa, että saadaan riittävästi tontteja markkinoille.

Hämeenlinnan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tilaajajohtaja Päivi Saloranta sanoo, että kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että jos kaupunki kasvaa, niin se kasvaa itä-länsi-suunnassa. Tässä mielessä Äikäälän uusi pientaloalue on kaupungin linjauksen mukainen, sillä se sijaitsee Katumajärven itäpuolella lähellä Janakkalan rajaa.

Äikäälän kaavaluonnos on valmistunut vastikään ja kaupungin tavoitteena on, että alueen kunnallistekniikka rakennetaan jo ensi vuonna. Äikäälä lisää huomattavasti kaupungin tonttitarjontaa, muistuttaa Saloranta.