Peliongelmaisten tuki yhdelle luukulle

Pääkaupunkiseudulta alkanut Peliklinikka on saamassa jatkoa. Maakunnissa aiotaan nyt yhdistää hajallaan olevat palvelut yhteen pisteeseen. Peliongelma on erittäin salattu ilmiö, minkä vuoksi se aiheuttaa paljon harmia myös pelaajan lähipiirille.

Kuva: Tommi Parkkinen / Yle

Ongelmapelaamiseen puututaan mittavalla kehittämishankkeella Vaasan seudulla, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla. Alueet on valittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämän tarjouskilpailun perusteella. Valituilla alueilla on pitkäjänteisesti kehitetty päihde- ja mielenterveystyötä.

Keski-Pohjanmaalla ja Vaasassa työ keskittyy peliongelman tunnistamiseen, hoitoonohjaukseen ja hoidon kehittämiseen. Työtä johdetaan Kokkolasta. Hankkeella parannetaan peliongelmaisten alueellisia hoitopalveluita, jotka ovat nykyään hajallaan monessa eri osoitteessa.

Päijät-Hämeessä kehittämisen kärkenä ovat asiakasosallisuus, palveluketjujen sujuvuus ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen.

Ongelmapelaajat ovat väliinputoajia

Suomessa on tutkimuksen mukaan 110 000 ongelmapelaajaa, heistä peliriippuvaisia on todennäköisesti 40 000. Ongelmapelaajat ja heidän läheisensä ovat usein julkisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen väliinputoajia.

- Ongelmat heijastuvat myös usein lähipiiriin, jolloin avuntarvitsijoita on huomattavasti enemmän, huomauttaa THL:n kehittämispäällikkö Saini Mustalampi.

Nyt alkaneessa projektissa toiminta keskittyy rahapelaamiseen, huomiota kiinnitetään myös digitaalisen pelaamisen mukanaan tuomiin ongelmiin.

Ongelmapelaaminen on siitä kinkkinen ilmiö, että se on erittäin hävetty, vaiettu ja salattu. Siksi se aiheuttaa paljon valehtelua ja sen myötä ongelmia myös lähipiirille.

- Ongelmapelaaminen on siitä kinkkinen ilmiö, että se on erittäin hävetty, vaiettu ja salattu. Siksi se aiheuttaa paljon valehtelua ja sen myötä ongelmia myös lähipiirille.

Aluepilotit ovat jatkoa Peliklinikalle

Helsingissä on vuodesta 2010 alkaen toiminut Peliklinikka, joka on koonnut valtion, Helsingin, ja Vantaan sekä järjestöjen osaamisen rahapeliongelmiin erikostuneeksi palvelukokonaisuudeksi. Saadut kokemukset aiotaan hyödyntää maakunnissa.

Peliklinikalla tarjotaan myös valtakunnallisia palveluita, esimerkiksi Peluurin auttava puhelin tai Peli poikki -verkkoterapia ovat kaikkien käytettävissä. Puhelinpalvelu tarjosi viime vuonna apua yli tuhannelle ongelmapelaajalle.