Järvilohen suojelu paranee oikeuden päätöksellä

Korkeimman hallinto-oikeuden tekemä linjaus pakottaa mm. voimalaitosyhtiöt ottamaan investoinneissaan aina myös ympäristöarvot huomioon.

lohi
Joen mutka
Hiitolanjoen mutka RautjärveltäMika Saarinen, Imatra

Vesivoimayhtiöt velvoitetaan tästä lähin osallistumaan kalaston vaalimiseen. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt nipun päätöksiä, joissa vesivoimaloilta edellytetään vesistöjen moninaiskäytön turvaamista. Yhtenä näistä päätös Hiitolanjoen kalateistä.

Yhtiöille tämä merkitsee taloudellisia menetyksiä, mutta esimerkiksi äärimmäisen uhanalaiselle järvilohelle hengissä selviytymistä.

Korkein oikeus on linjannut, että järvilohen suojelu on sellainen yleinen etu, jolla voidaan perustella vanhojen voimalaistosten saamien lupien ehtojen muutoksia. Tämä on hyvin merkittävä muutos, joka nostaa yritysten saaman tulonmenetyskorvauksen kynnystä.

Ympäristöarvoille isompi painoarvo

Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professorin Tapio Määtän mukaan päätös antaa järvilohen suojelulle aikaisempaa suuremman painoarvon.

- Nämä korkeimman hallinto-oikeuden nyt antamat ratakaisut, osoittavat ilman muuta vesistöjen moninaiskäyttöajattelun vahvistumista vesilain mukaisessa ajattelussa, harkinnassa ja päätöksenteossa.

Määtän mukaan se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi voimalaitosintressien painoarvo suhteellistuu.

- Voimalaitosten ja muutenkin yritysten täytyy ottaa toimintaansa suunnitellessaan muutkin arvot, kuin pelkästään bisnesarvot.