WWF: Onneksi kaikki maat eivät ole kuin Suomi

Suomessa kuulee usein väittämän, että teemme jo paljon ilmastokriisin ratkaisemiseksi, mutta tosiasiassa tulemme pahasti jälkijunassa, WWF toteaa.

Kotimaa

Maailman luonnonsäätiö WWF arvostelee Suomen ilmastopolitiikan suuntaa.

WWF:n mukaan Suomi näyttää toteuttavan "todella löyhää ilmastopolitiikkaa" tulevan vuosikymmenen ajan, vaikka tätä vuosikymmentä pidetään ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kannalta ratkaisevana. Havainto perustuu Suomen ilmasto- ja energiastrategian päivityksen tueksi laadittuihin julkisiin taustalaskelmiin.

WWF:n mukaan Suomen kasvihuonepäästöt ovat tällä hetkellä noin vuoden 1990 tasolla, eli Suomi ei ole onnistunut kääntämään päästöjään laskusuuntaan. Suomi on kuitenkin hyväksynyt kansainväliseksi tavoitteeksi rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen. Suomen kaltaisille teollisuusmaille tämä tarkoittaisi 40 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2020 mennessä, kun niitä verrataan vuoden 1990 tasoon.

Taustalaskelmien perusteella Suomen päästöt lähtevät juuri ja juuri laskuun ennen vuotta 2020, WWF toteaa.

- Jos kaikki teollisuusmaat toimisivat Suomen tavoin, karkaisi ilmastonmuutos sietämättömälle tasolle. Suomessa kuulee usein väittämän, että teemme jo paljon ilmastokriisin ratkaisemiseksi, mutta tosiasiassa tulemme pahasti jälkijunassa, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

WWF:n mukaan EU vähensi päästöjään vuodesta 1990 vuoteen 2010 kokonaisuudessaan 15 prosenttia. Suomen päästöt taas olivat vuonna 2010 kuusi prosenttia vertailuvuotta 1990 korkeammalla.

- Onneksi kaikki maat eivät ole samanlaisia kuin Suomi, Kangas toteaa.

Energia- ja ilmastopolitiikan ministeriryhmä keskustelee ensi perjantaina Suomen energiatulevaisuuden suuntaviivoista. WWF vaatii, että päättäjät nostavat muun muassa energiansäästön tavoitetasoa.