1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Itä- ja Pohjois-Suomi: 20 miljoonan logistiikkatuki harvaan asutuille alueille

Seitsemän maakunnan edustajat katsovat, että tuen nelinkertaistaminen nykyisestä olisi harvaan asuttujen alueiden vientiyrityksille elintärkeää. Tukea esitetään valtion ensi vuoden budjettiin.

Kotimaan uutiset
Rekka parkissa
Juha Korhonen / Yle

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat esittävät valtion ensi vuoden talousarvioon 20 miljoonan euron harvaan asuttujen alueiden kuljetustukea. Nykyisin tuki on viisi miljoonaa euroa.

Neuvottelukunnat katsovat, että logistiikkatuki parantaisi harvaan asuttujen alueiden vientiyritysten asemaa.

- Pitkistä välimatkoista aiheutuu vientiyrityksille haittaa, jonka lieventämiseksi tarvitaan erityistoimia, jotta yritysten logistiikkakustannukset eivät nousi liian suuriksi esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Vaakalaudalla on myös tuotantoyritysten jatko alueella, vetoavat neuvottelukunnat.

Ruotsissa vastaava logistiikkatuki on 45 miljoonaa euroa. Logistiikkatuella kompensoitaisiin myös polttoaineverotuksen korotusta sekä vuonna 2015 rahtikustannuksia nostavan rikkidirektiivin vaikutuksia.

Neuvottelukuntien mukaan määrarahan logistiikkatukeen voisi ottaa Tekesille suunnitelluista innovaatiotuista, joiden vaikutus viennin kasvuun on hidasta ja epävarmaa.

- Nyt tarvitaan nopeasti vaikuttavia toimia, korostaa maakuntajohtaja Jussi Huttunen Pohjois-Savosta.

Valmisteilla myös vapaa poisto-oikeus

Seitsemän Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliiton johdosta koostuvat neuvottelukunnat valmistelevat myös yritysten vapaata poisto-oikeutta valtion ensi vuoden budjettiin.

Sekin tukisi neuvottelukuntien mukaan alueen yritysten kilpailukykyä. Maakuntajohtaja Huttusen mukaan tämäkin toimi olisi valtiolle melko kivuton.

- Tämän suuntaisia aloitteita on tehty viimeksi 1990-luvulla. Tavoitteena ovat toimet, jotka lisäisivät yritysten investointihaluja harvaan asutuilla alueilla. Valtio ei tässä menettäisi verotuloja vaan verojen saanti siirtyisi muutamalla vuodella, sanoo Huttunen.

Lue seuraavaksi