Tuomiokapitulin siirtoaikeista jää arvet

Loanheitoltakaan ei ole vältytty, kun Etelä-Pohjanmaalla on keskusteltu tuomiokapitulin siirrosta Lapualta Seinäjoelle. Siirtoa käsitellään seuraavaksi hiippakuntavaltuustossa. Aiemmin tuomiokapituli hyväksyi siirtymisen ja kirkkohallitus voi saada siirtymisestä vastakkaiset esitykset.

Kotimaa
Lakeuden Risti Seinäjoella
Lakeuden Ristin piti alun perin olla väriltään musta.YLE / Elina Niemistö

Yle Pohjanmaan keräämien tietojen mukaan valtaosa hiippakuntavaltuuston edustajista ei kannata tuomiokapitulin siirtämistä Seinäjoelle. Osa valtuutetuista ei halunnut kertoa kantaansa.

Jos valtuusto päättää vastustaa siirtoa, tulee asiaa seuraavaksi käsittelevä kirkkohallitus saamaan siirtymisestä vastakkaiset esitykset. Hiippakuntavaltuustossa on 14 maallikkoa ja 7 pappia.

Jos kirkkohallitus tekee esityksen kirkolliskokoukselle, niin asia tulee sen lopulliseen käsittelyyn toukokuussa tai marraskuussa 2013.

Loanheitolta ei ole vältytty

Hiippakuntavaltuutettujen mukaan asiasta käyty keskustelu on ollut pääosin asiallista, mutta loanheitolta ei ole vältytty.

"Keskustelu on saanut surullisia sävyjä, eikä loanheitolta ole vältytty. Kyllä tästä jonkinlaiset arvet on jo jäänyt"

Myös hengellisten puolten unohtaminen aiheutti edustajissa huolta.

"Kirkon alkuperäinen hengellinen tehtävä on jäänyt yhteiskunnallisen ja aluepoliittisen edunvalvonnan jalkoihin. Se on surullista"

Perustelut ratkaisevat

Myös tuomiokapitulin päätöksen pohjalla oleva valmistelu sai runsaasti kritiikkiä. Myöhemmin asiasta päättävä kirkolliskokous tekee päätöksen siitä esitettyjen perusteluiden pohjalta. Siirtymistä on perusteltu muun muassa paremmilla liikenneyhteyksillä ja kuntarakenteen muuttumisella.

"Valmistelu oli erittäin hyvin kirjoitettu ja se näyttää tasapuoliselta, mutta todellisuudessa se esittää tarkoitushakuisesti Seinäjoelle siirtymisen etuja, ja se aiheutti minulle erittäin syvän henkilökohtaisen pettymyksen".

"Yhteiskunnallinen kehitys on ollut keskittävä ja siksi olisi hyvä, että maassamme olisi edes yksi hajasijoitettu hiippakuntakeskus"

"Mielipiteitämme on yritetty ohjata ja tietoja on salailtu"

"Molemmilla vaihtoehdoilla on puolensa. Olisi tärkeää, että päätös tehdään järjellä eikä tunteella."

"Siirrolle esitetyt perustelut eivät vakuuta"

"Asia on tullut liian nopeasti päätettäväksi, eikä sitä ole valmisteltu tarpeeksi. Myös muita vaihtoehtoja kuten Jyväskylää pitäisi tarkastella.

Seinäjoen hiippakunta?

Hiippakunnat on nimetty perinteisesti sijaintipaikkakunnan mukaan. Siitä ei kuitenkaan ole säädöksiä. Niiden puuttuessa sijaintipaikkakunnan muuttuminen ei välttämättä muuttaisi hiippakunnan nimeä.