Iisalmen Sanomat: Itä-Suomen AVI sivuutettiin vaalilakiasiassa

AVI:lta ei ole pyydetty lausuntoa vaalilain muuttamista koskevasta esityksestä, vaikka lain mukaan aluehallintovirasto määrää vaalipiirilautakunnat.

vaalipiirit

Itä-Suomen aluehallintovirasto sivuutettiin vaalilakiasiassa. AVI:lta ei ole pyydetty lausuntoa asiasta, vaikka lain mukaan aluehallintovirasto määrää vaalipiirilautakunnat. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iisalmen Sanomat.

Uudistus sekoittaa pahasti Itä-Suomen perinteistä yhteistyötä niin hallinnon kuin elinkeinotoiminnan kannalta, kirjoittaa ylijohtaja Elli Aaltonen blogissaan.

Hallituksen esityksessä vaalilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Manner-Suomessa olisi nykyisen 14 vaalipiirin sijasta 12 vaalipiiriä. Muutoksen myötä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit yhdististetään uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi sekä Pohjois-Karjalan vaalipiirn ja Pohjois-Savon vaalipiiri Savo-Karjalan vaalipiiriksi.

Vaalilain muuttaminen on parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, lopullisesti vaalipiireistä päättää eduskunta. Aikataulu tarkentuu valiokunnan kuulemisen käynnistyttyä.