Ei Talvivaaran jätevesiä luontoon

Talvivaara ei saa laskea jätevesiä luontoon poikkeusluvalla, esitetään Sotkamon ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle.

Kotimaa
Kaksi kaivuria Talvivaarassa talvella.
Heikki Rönty / Yle

Lautakunnan mukaan Talvivaaran suunnittelemaa 3,8 miljoonan kuutiometrin jätevesipäästöä ei voi tehdä Talvivaaran haluaman ympäristösuojelulain poikkeuspykälän perusteella. Poikkeuspykälä perustuu luvituksessa ennakoimattoman, kertaluontoisen tilanteen hoitamiseksi.

Sen sijaan vesien päästö on sisällytettävä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevaan Talvivaaran ympäristö- ja vesitalousluvan päivityksen yhteyteen Lautakunta vaatii, että johdettavien vesien sulfaattipitoisuudelle, keskeisille metalleille sekä pH:lle tulee ehdottomasti asettaa raja-arvot.

Lautakunnan mukaan Talvivaaran ilmoitus on myös puutteellinen, sillä siitä puuttuu vielä vesistömallinnus. Mallinnuksen valmistuttua helmikuun puolessavälissä, lautakunta varaa mahdollisuuden lausua vielä asiasta.

Lautakunta käsittelee asiaa ensi tiistaina.