Hyppää sisältöön

Pienten lasten vanhemmille esitetään uutta hoitorahaa

Tavoitteena on lisätä osa-aikatyön houkuttelevuutta kotihoidon tukeen verrattuna. Työryhmä esittää myös päivähoitomaksun määräytymistä tuntiperusteisesti.

Alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille esitetään uutta joustavaa hoitorahaa, joka korvaisi osittaisen hoitorahan. Kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä asettaman työryhmän esitys.

Esityksen mukaan työssäkäyvät alle kolmevuotiaiden lastensa hoitoon osallistuvat vanhemmat olisivat oikeutettuja joko 240 euron tai 160 euron joustavaan hoitorahaan kuukaudessa. Lapsen kunnallinen päivähoitopaikka ei olisi este joustavan hoitorahan saamiselle.

Hoitoraha olisi 240 euroa kuussa, kun keskimääräinen viikoittainen työaika on korkeintaan 22,5 tuntia tai 60 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta.

Hoitoraha olisi 160 euroa kuussa, kun keskimääräinen viikoittainen työaika on enemmän kuin 22,5 tuntia mutta enintään 30 tuntia tai 80 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta.

Lisäksi työryhmä esittää päivähoitomaksun määräytymistä tuntiperusteisesti. Maksu perustuisi toimintakausittain sovittuun hoitoaikaan. Työryhmän mukaan uudistus kannustaisi vanhempia suunnittelemaan päivähoidon käyttöä todellisen tarpeen mukaan.

Työryhmä pitää tärkeänä, että osa-aikatyötä tekevien alle kolmevuotiaiden lasten vanhempien saamaa etuuden tasoa nostetaan, jotta osa-aikatyö olisi houkutteleva vaihtoehto kotihoidon tuelle. Työryhmän tavoitteena on vähentää perhevapaiden aiheuttamia työurien katkoksia sekä joustavoittaa päivähoitojärjestelmän toimivuutta.

Uudistusten arvioidaan kasvattavan kuntien verotuloja noin neljällä miljoonalla eurolla. Valtion tuloveron tuottoon uudistuksella ei olisi oleellista vaikutusta, esityksessä arvioidaan. Kuntien päivähoitokustannusten työryhmä arvoi lisääntyvän noin 36 miljoonalla eurolla.

Työryhmä luovutti ehdotuksensa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille tänään perjantaina. Hallitus päättää esitysten toteuttamisesta kehysriihessä maaliskuussa.