Hedelmä-vihannespikkelssiä vedetään pois myynnistä

Eviran mukaan pikkelssin sisältämän Carissa caranad -hedelmän turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa. Myös urheilijoille tarkoitetusta Hot Blood -ravintolisästä on löydetty kiellettyjä aineita.

Kotimaa

Laziza Foods Oy Ab on vetänyt pois markkinoilta Patak's Original Mixed Pickle -nimisen pikkelssin, kertoo Evira.

Pikkelssi sisältää tullilaboratorion tutkimusten mukaan Carissa carandas -nimistä hedelmää, jonka käyttö on sallittu vain ravintolisissä.

Myös urheilijoille tarkoitetusta Hot Blood -ravintolisästä on löydetty kiellettyjä aineita. Sporttimekka, STBR Star Oy ja Power Center Oy ovat vetäneet tuotteen pois markkinoilta. Hot Blood sisältää RASFF-ilmoituksen mukaan trikreatiinimalaattia ja trikreatiiniorotaattia, jotka katsotaan EU:ssa hyväksymättömiksi uuselintarvikkeiksi ja joiden turvallisuutta ei ole arvioitu.

Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, jota ei ole merkittävissä määrin käytetty ihmisravintona EU:n alueella ennen vuotta 1997. Uuselintarvikkeiksi katsottavien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen on luvanvaraista ja luvan saanti edellyttää turvallisuusarvioinnin läpäisemistä.

Trikreatiinimalaatin, trikreatiiniorotaatin ja Carissa carandas -hedelmän turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.