Toimeentulo huolettaa eläkkeen kynnyksellä olevia

Kun juuri eläkkeelle jääneiltä kysyttiin, millaisena he näkevät elämänsä 15 vuoden kuluttua, huolenaiheita oli melkein jokaisella. Erityisesti oma kunto ja terveyspalveluiden riittävyys herättävät huolta.

Kotimaa

Lähes puolet eläkkeelle jäävistä suomalaisista on huolissaan rahan riittävyydestä eläkkeelle siirryttyä, ilmenee eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kyselystä. Raha-asiat huolestuttavat erityisesti pienituloisia, mutta myös monia hyvin toimeentulevia.

Myös sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen ja oma terveys huolestuttavat vastaajia.

Lähes joka viides ei ollut huolissaan mistään. Naiset olivat miehiä huolettomampia eläkkeelle siirtyessään.

Mitä pidemmälle eläkeikäänsä vastaajat ajattelivat, sitä suuremmaksi kasvoi huoli erityisesti omasta kunnosta ja jaksamisesta. Myös terveyspalveluiden riittävyys ja hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys tulevaisuudessa herättävät huolta.

Ilmarinen kartoitti tuoreiden eläkeläisten odotuksia ja huolenaiheita tulevien eläkepäiviensä suhteen. Kyselyyn vastasi 312 henkilöä, jotka saivat Ilmarisesta vanhuus- tai osa-aikaeläkepäätöksen loka–marraskuussa 2012. Vastaajat olivat iältään 60–68-vuotiaita.