Talvivaaralle täystyrmäys ympäristöviranomaisilta

Talvivaaran kaivoksen sunnitelma laskea lähes neljä miljoonaa kuutiometriä jätevettä lähijärviin ei miellytä viranomaisia. Yksikään alueen kuntien ympäristöviranomaisista ei suunnitelmaa hyväksy.

Talvivaara
Kaksi kaivuria Talvivaarassa talvella.
Heikki Rönty / Yle

Kielteisesti suunnitelmaan suhtautuvat Kainuun ympäristöterveydenhuolto, Kajaanin kaupunki, Ylä-Savon sote-kuntayhtymä, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kainuun kalatalousviranomainen.

Lausunnoissa arvostellaan voimakkaasti yhtiön aietta käyttää ympäristösuojelulain 62 pykälää vesien laskun perusteena. Yhtiön suunnitelmasta katsotaan aiheutuvan merkittävä vesistön pilaantumisen riski. Useissa lausunnoissa vaaditaan ehdottomasti määrättäväksi johdettavien vesien sulfaattipitoisuudelle, keskeisille metalleille sekä pH:lle raja-arvot.

Myös Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan lausuntoesitys on kielteinen. Lautakunta tekee päätöksen ensi tiistaina.

Tukes kaipaa lisää tietoa

ELY-keskus pyysi lausunnot myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta ja Säteilyturvakeskus STUKilta niiden valvomien asioiden näkökulmasta. Varsinaiseen vesienlaskusuunnitelmaan laitokset eivät ottaneet kantaa.

Tukes vaatii yhtiöltä käytetävistä kemikaaleista ja laitoksista lisätietoa. Erityisesti Tukesia kiinnostaa Talvivaaran suunnitelma käyttää tehdasalueelle jo rakennettua, mutta käyttämätöntä uraanilaitosta kalkkimaidon valmistukseen. Tukes tekee tästä asiasta erillisen päätöksen.

STUK mukaan vesien laskemisesta ei ole säteilyvaaraa ihmisille tai ympäristölle. STUK vaatii kuitenkin yhtiöltä jatkuvan uraanipitoisuuden seurannan järjestämistä.

Talvivaara haluaa laskea lähes neljä miljoonaa kuutiometriä kipsisakka-altaan vuodon saastuttamaa vettä lähijärviin. Kainuun ELY-keskus päättää asiasta lähiaikoina.