Työstressi ei aiheuta syöpää

Laajaan eurooppalaiseen aineistoon perustuva tutkimus ei osoittanut yhteyttä työstressin ja yleisimpien syöpien välillä

Kotimaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan työperäinen stressi ei aiheuta yleisimpiä syöpiä.

Työterveyslaitoksen ja University College Londonin yhteistutkimuksessa seurattiin 116 000 henkilöä keskimäärin 12 vuoden ajan. Työstressin ja yleisimpien syöpien riskin välillä ei havaittu yhteyttä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia.

Yleisimmät syövät ovat paksunsuolen syöpä, keuhkosyöpä, rintasyöpä ja eturauhassyöpä.

Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, etteivät muut työhön liittyvät riskitekijät kuin työstressi voisi aiheuttaa syöpää. Esimerkiksi vuorotyön yhteyttä rintasyöpään tutkitaan aktiivisesti.

Tutkimukseen osallistui henkilöitä Suomesta, Ruotsista. Britanniasta, Ranskasta, Tanskasta ja Alankomaista.