Kotieläinten hyvinvointi avoimen yliopiston kurssitarjontaan

Keväällä alkaa Etelä-Pohjanmaalla kotieläinten hyvinvointiin liittyvä opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa. Opinnot ovat Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukaisia.

avoin yliopisto
Lehmiä navetassa
Antti Eintola / Yle

Kotieläinten hyvinvointi on otettu mukaan avoimen yliopiston opetukseen. Kotieläinten hyvinvoinnin ja riistaeläinten ekologian kurssit alkavat keväällä Etelä-Pohjanmaalla. Terve ja hyvinvoiva kotieläin -opintojaksolla käydään läpi kotieläinten hyvinvointiin, etologiaan eli käyttäytymistieteeseen ja eläinsuojeluun liittyviä teemoja. Kurssin voi sisällyttää muun muassa kotieläintieteen pääaineeseen Helsingin yliopistossa.

-Kurssia on toivottu Etelä-Pohjanmaalle jo pidemmän aikaa, kertoo koulutuskoordinaattori Katja Perttu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Huhtikuussa alkaa myös toinen uutuus: metsä- ja riistaeläintieteeseen liittyvä Riistaeläintieteen perusteet -opintojakso. Siinä teemoina ovat muun muassa riistalintujen ja -nisäkkäiden keskeinen ekologia sekä lajien tunnistus.

Kurssit ovat Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukaisia. Opintojaksot toteutetaan Ruralia-instituutin, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Kurssit liittyvät Agrologista agronomiksi -opintopolkuopintoihin, joihin on osallistunut noin 100 opiskelijaa viime vuosina.