Vieraskielisten määrä kasvaa nopeasti Helsingin seudulla

Tuoreen väestöennusteen mukaan vuonna 2030 seudulla asuu lähes 300 000 vieraskielistä henkilöä.

Vieras kieli
Helsinkiläisiä on jo yli 600 000.

Helsingissä vieraskielisen väestön määrän ennustetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Tuolloin jopa joka viides helsinkiläinen olisi vieraskielinen. Helsingissä suurimman ryhmän ennustetaan olevan venäjänkieliset.

Vieraskielisen väestön ennuste on tehty Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä.

21-23 prosenttia vieraskielisiä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa

Helsingissä muunkielisen väestön määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 68 000:sta 146 000:een, ja sen osuus väestöstä vajaasta 12 prosentista 21 prosenttiin.

Espoossa määrä kasvaa 26 000:sta 64 400:aan ja osuus kasvaa 10 prosentista lähes 21 prosenttiin. Vantaalla asuu nyt 22 000 vieraskielistä ja vuoden 2030 ennuste on 56 000, mikä merkitsee sitä, että väestöryhmän osuus koko väestöstä kasvaa nykyisestä 11 prosentista 23 prosenttiin.

Kehysalueella asuu nyt 10 500 vieraskielistä, ja määrän ennustetaan kasvavan yli 25 000:een eli seitsemään prosenttiin koko väestöstä.