Perä: Ely-päätös ei riitä pitkälle

Kainuun ely-keskus rajoittaa Talvivaaran kaivoksen haluaman jäteveden laskun puoleen. Se ei pitkällä tähtäimellä riitä, sanoo kaivosyhtiön toimitusjohtaja.

talous

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä pitää viranomaispäätöstä jäteveden laskemisesta riittämättömänä.

- Pitkällä tähtäimellä tämä ei yksistään riitä, Perä sanoo Yle Uutisille.

Yhtiö on ilmoittanut haluavansa laskea lähes neljä miljoonaa kuutiota kipsisakka-altaan saastuttamaa vettä puhdistuksen jälkeen luontoon. Kainuun ely-keskus päätti tänään, että laskettavan veden määrä voi olla korkeintaan vajaat miljoonaa kuutiometriä molempiin purkusuuntiin.

Kaivosyhtiö Talvivaara ilmoittaa aloittavansa vesien käsittelyn ja poisjohtamisen välittömästi.

- Seuraamme jatkuvasti ympäristövaikutuksia. Jos sellaisia ilmenee, silloinhan tämä pitäisi keskeyttää. Joka tapauksessa tämä saattaa kuitenkin meidän välittömän riskimme paljon pienemmäksi kevättulvissa, Perä kertoo.

Samalla viranomaiset asettivat laskettavien vesien metallipitoisuuksille ja happamuudelle raja-arvot. Ely-keskuksen mukaan kaivosalueelle on välttämätöntä järjestää vesille lisätilaa kevättulvien varalle.