Ulkoasiainvaliokunta: Suomi mukaan Somalian operaatioon

Suomi aikoo osallistua Somalian rannikolla merikuljetusten suojaamisoperaatioon. Asiasta lausunnon antaneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini ja valiokunnan perussuomalainen jäsen jättivät eriävän mielipiteen.

Kotimaa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta puoltaa Suomen osallistumista Atalanta-operaatioon eli Somalian rannikon merikuljetusten suojaamiseen merirosvoja vastaan.

Tarkoituksena on osallistua toimintaan ensin enintään 25 sotilaan voimin ja myöhemmin esikuntahenkilöstöllä. Tavoitteena on suojata Maailman elintarvikeohjelman ruokakuljetuksia alueella.

Kuusi kuukautta kestävän operaation alustava kustannusarvio on noin 4,8 miljoonaa euroa. Operaation lisäksi Suomi on tukenut alueen kehitystyötä noin kahdeksalla miljoonalla eurolla vuosittain.

Valmistelusta tiukat moitteet

Puoltavan lausunnon lisäksi ulkoasiainvaliokunta antoi tiukat moitteet operaation valmistelusta.

Valiokunnan mielestä eduskunnan kuuleminen asiassa on ollut puutteellista. Lisäksi valiokunta on sitä mieltä, että tehdyn selvityksen sisältö oli puutteellinen. Muun muassa riskianalyysi ja voimankäyttöä koskevat kohdat olivat riittämättömiä.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini (ps) ja valiokunnan jäsen Maria Lohela jättivät lausuntoon eriävän mielipiteen.

Soinin ja Lohelan mukaan operaatiolla ei ole konkreettista vaikutusta Somalian sisälllissotaan, sillä heidän mukaansa merirosvot antavat ruoka-alusten saapua maihin, ottavat halutessaan lastin hoteisiinsa ja myyvät edelleen sodankäynnin rahoittamiseksi.