Tutkimus: Vanhemmat tekevät tietämättään tytöistä alisuoriutujia

Stanfordin ja Chicagon yliopiston tutkijat seurasivat vuosien ajan, miten vanhemmat kiittivät tyttäriään ja poikiaan ja miten kiitosten erot löivät lukkoon tyttöjen käsityksen omista kyvyistään.

Ulkomaat

Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat havainneet ratkaisevan eron tyttö- ja poikalapsien jokapäiväisessä kasvatuksessa: poikia kehutaan selvästi enemmän heidän tekemisistään ja ponnisteluistaan, tyttöjä siitä, millaisia he ovat. Viisi vuotta myöhemmin tehdyssä seurannassa havaittiin, että teoistaan kehutut lapset ovat valmiit tarttumaan vaikeisiin tehtäviin ja uskovat voivansa muuttua.

Stanfordin ja Chicagon yliopiston tutkijat videoivat noin 50 lapsiperheen arkea. Lapset olivat iältään yhdestä kolmeen ja seurantatutkimuksessa seitsemästä kahdeksaan.

Tutkijat tarkkailivat, missä määrin lapsille annettiin "Hyvin tehty" ja toisaalta "Oletpa sinä taitava" -tyyppisiä kiitoksia. Poikien saamista kehuista neljänneksessä kiitettiin heidän saavutuksiaan. Tytöillä vastaava osuus oli vain kymmenesosa.

Tutkimus osoitti, että tytöille syntyi varhain vakiintunut kuva itsestään ja kyvyistään, mikä rajoitti kouluiässä heidän ryhtymistään haastaviin tehtäviin. Sen sijaan suorituksistaan kehutut pojat kasvoivat luottamaan kykyynsä selviytyä myös haasteista, jotka aluksi vaikuttavat vaikeilta.

Stereotypiat ohjaavat

Ratkaisevaksi osoittautui nimenomaan se, millaisia kehuja lapsille annettiin, ei kehujen määrä. Kokonaismäärä onkin tutkimuksen mukaan samanlainen pojilla ja tytöillä.

– Tulokset ovat huolestuttavia, sillä ne osoittavat, että vanhemmat ohjaavat tajuamattaan tyttäriään alisuorittajiksi, sanoo psykologian professori Elizabeth A. Gunderson johtamansa tutkimuksen tuloksista. Tutkimus on julkaistu Child Development (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä.

Jo aiemmat tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että vanhempien kiitoksiin vaikuttavat lapsen sukupuoli ja siihen liittyvät yleiset odotukset: stereotypian mukaan tytöt ovat uutteria mutta eivät välttämättä yhtä lahjakkaita kuin laiskat pojat, jotka puhkeaisivat kukkaan, jos viitsisivät pikkuisen pinnistää.