Susia on Suomessa entistä vähemmän

Susilaumoja on RKTL:n arvion mukaan kymmenen. Vuosi sitten niitä oli 14. Kahdestaan liikkuvia susia arvioidaan olevan enemmän kuin viime vuonna.

Kotimaa
Kartta Suomessa esiintyvistä susilaumoista ja -pareista.
Kartta Suomessa esiintyvistä susilaumoista ja -pareista. Klikkaa kuva suuremmaksi.Yle Uutisgrafiikka

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n tuoreimman arvion mukaan Suomessa elää 120 - 135 sutta. Kanta on pienentynyt viime vuodesta. Viime talvena RKTL arvioi Suomessa olevan jopa 160 sutta. Susien lisääntymiskauden jälkeen, ennen metsästystä syksyllä arvioitiin susia olevan jopa 200.

RKTL laskee arvioon tunnetut susilaumat sekä pareittain liikkuvat sudet. Näiden lisäksi arvioidaan yksineläviä susia olevan liki viidennes susien määrästä. Susilaumoja löytyi tänä vuonna kymmenen. Viime vuonna niitä oli 14. Pareja havaittiin nyt helmikuussa 19. Viime vuonna pareja arvioitiin olevan korkeintaan 14.

Tiedot susihavainnoista on saatu muun muassa petoyhdyshenkilöiltä, joita on parituhatta eri puolella Suomea. Lisäksi RKTL on saanut susitietoja Metsähallitukselta, poroisänniltä, Suomen riistakeskukselta ja rajavartijoilta.

Havaintoja tukee GPS-laitteilla merkittyjen pantasusien antama paikkatieto reviirien rajoista.

Susi on hankala muttei vaikea, varmuus kannan koosta on kohtuullisen hyvä.

Samuli Heikkinen

- Susi on reviirieläin. Ravinnon määrä vaikuttaa sen reviirin rajojen elämiseen. Mutta jos vieras susi yrittää reviirille, se tapetaan, selventää tutkija Samuli Heikkinen RKTL:stä.

Susihavaintoja tehdään enemmän kuin ennen. Ne kertovat susien levinnäisyydestä, eivät niiden määrästä.

- Ennen järjestelmä toimi paperilla, nyt netissä. Havainnot ovat siellä petoyhdyshenkilöiden nähtävillä, se motivoi ja lisää havaintojen merkitsemistä, Heikkinen tulkitsee.

Petoyhdyshenkilöt ovat riistanhoitoyhdistyksen nimeämiä, koulutettuja vapaaehtoisia.

- Nuoria on tullut mukaan toimintaan paljon parin vuoden aikana, Samuli Heikkinen mainitsee.

Hänen mukaansa suden kanta-arvion luotettavuus on ikuisuuskysymys. RKTL tekee kanta-arvioita neljästä eläimestä, sudesta, karhusta, ahmasta ja ilveksestä.

- Susi on hankala muttei vaikea, varmuus kannan koosta on kohtuullisen hyvä, Heikkinen arvioi.