"Lautamiehet pois oikeussaleista!"

Syyttäjät, asianajajat ja tuomarit haluavat lakkauttaa lautamiesjärjestelmän. A-studio kysyi 463:lta oikeudenkäynnin ammattilaiselta, mitä lautamiesjärjestelmälle tulisi tehdä. Vastaajista 65 prosenttia halusi luopua koko järjestelmästä. Järjestelmää halusi supistaa 11 prosenttia vastaajista.

Kotimaa
65% syyttäjistä, asianajajista ja tuomareista haluaisi lakkauttaa lautamiesjärjestelmän.
Yle Uutisgrafiikka / Juha Rissanen

Kolme neljästä vastaajasta halusi siis joko lakkauttaa lautamiesjärjestelmän kokonaan tai supistaa sitä.

- Lautamiesjärjestelmä pitäisi ehdottomasti lakkauttaa. Lautamiehillä ei ole mitään edellytyksiä tehdä juridisia päätöksiä. Olen joskus miettinyt, että jos itse syyllistyisin rikokseen, niin todella toivoisin, että asiasta päättäisivät ammattituomarit eivätkä poliittisesti valitut naapurit, eräs vastaaja kuvasi.

Lautamiesjärjestelmää arvosteltiin vanhanaikaiseksi jäänteeksi, ja moni kritisoi maallikkotuomareiden poliittista valintaa.

- Lautamiehet ovat pääosin poliittisia veijareita, jotka ajavat oman aatteensa asiaa. Eivät tällaiset henkilöt kuulu tuomitsemistoimintaan, eräs kommentoi.

Myös lautamiesten juridisen osaamisen puute sai ankaraa arvostelua.

A-studion kyselyyn vastasi 463 tuomaria, asianajajaa ja syyttäjää. Lautamiesjärjestelmän pitäisi ennallaan 18 prosenttia ja 6 prosenttia olisi valmis laajentamaan sitä.

Tällä hetkellä lautamiehiä on käräjäoikeuksissa ja he päättävät törkeistä rikosasioista.

Alla esimerkkejä vastaajien perusteluista.

Järjestelmä tulisi laukkauttaa

- Lautamiesjärjestelmä vaarantaa jokaisen oikeusturvan. Jos minua syytettäisiin rikoksesta, olisi pelottava ajatus, jos syyllisyydestäni päättäisivät kokeneiden virkatuomareiden lisäksi maallikot. Aivan yhtä pelottavaa olisi, jos joutuisin sairaalaan ja leikkauspöydällä huomaisin, että leikkausta suorittamassa on kirurgin lisäksi poliittisin perustein valittuja maallikkoja.

- Lautamiehillä ei ole mitään edellytyksiä tehdä juridisia päätöksiä.

- Lautamiesten yksilöllinen äänioikeus on johtanut aivan järkyttäviin tuomioihin, jotka vakavasti vaarantavat kansalaisten oikeusturvan.

- Ainoa hyöty lautamiehistä on nykyisin puolueiden kunnallisjärjestöille, jotka lautamiespaikoilla voivat palkita vaalityössä ansioituneita, mutta vaaleissa rannalle jääneitä uskollisia jäseniään.

- Kyky analyyttiseen arviointiin puuttuu ja heidän suhtautumisensa rikosasioihin on tunteenomainen. Joskus lautamiehet haluavat jälkeenpäin tuoda itseään esiin ja kertovat olleensa jonkun asian päätöksessä mukana.

Järjestelmää pitäisi supistaa

- Osalla lautamiehistä ei ole kovin hyvää kuvaa oikeusjärjestelmästä ja lautamiehen tehtävästä.

- Silloin tällöin lautamiehiltäkin tulee hyviä ideoita. Usein kuitenkin lautamiehet toimivat liikaa tunteella eivätkä huomioi tarpeeksi asian juridista puolta. He ovat myös pitkälle ohjailtavissa.

- Lautamiesten osallistuminen rikosasioiden istuntoihin pitäisi supistaa lähinnä sellaisiin juttuihin, mihin tarvitaan yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavien toimijoiden näkemyksiä.

- Lautamiehiä voisi käyttää lähinnä perheväkivaltatapauksissa ja muissa, joiden sisältö ei ole juridisesti vaikeaa, mutta elämänkokemuksella on merkitystä.

 Järjestelmä pitäisi säilyttää ennallaan

- Sen verran vanha perinne ja tietynlainen "tavallisen kansan" oikeusturvatunteen takaaja. Kyse siis enemmän siitä, että ihmiset kokevat, ettei siellä ole virkaheittoja tuomareita, jotka kuuluvat jos johonkin herrakerhoon ja suosivat kavereitaan.

- Tarvitsemme lautamiehiä, jotta kansalaisilla olisi edes jonkinlainen usko siihen, että kansan oikeustajulla ja tuomioistuimilla olisi vielä jotakin yhteistä.

- Lautamiesjärjestelmä edistää ja säilyttää luottamusta tuomioistuinlaitokseen. Tämä jos mikä on tärkeää, vaikka rahalla vaikeasti mitattavissa.

- Mikäli kansalaisilta viedään mahdollisuus osallistua lainkäyttöön lautamiehenä, oikeus etääntyy kansalaisten silmissä norsunluutorniinsa.

Järjestelmää pitäisi laajentaa

- Esimerkiksi huoltajuusriidoissa on hyvä olla maalaisjärkeä mukana - nyt ratkaisu on monesti yhden tuomarin varassa ja hovissa nämä jutut eivät muutu.

- Nyt kun lastulevypöydän takana istuu nuori nainen - useimmiten meikattu - ja syyttäjänä on samanlainen, niin syytettynä oleva pojankoltiainen vähät välittää tällaisten tuomioista. Lautamiehet edustavat elämänkokemusta monilta aloita. Yksittäinen tuomari voi olla ajattelumaailmaltaan kovin yksipuolinen, vaikkapa kiihkouskovainen tai mielenterveysvikainen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kommentoi aihetta TV1:n A-studiossa 21.05.