Hallien katsastusmenettelyistä ohjeita jo tekeillä

Onnettomuustutkintalautakunnan peräänkuuluttamia rakennusten katsastusohjeita on ryhdytty muotoilemaan. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä ei vielä osaa arvioida ohjeiden valmistumisajankohtaa.

Kotimaa
Ratsastuskoulun maneesin romahtanut katto ja rakenteet Laukaassa.
Ratsastuskoulun maneesin romahtanut katto ja rakenteet Laukaassa.Janne Nousiainen / Lehtikuva

Viime vuosina sattuneet hallien sortumiset ja Laukaan onnettomuus herättävät jälleen keskustelun siitä, kenen tehtävä on tarkkailla yleisöhallien kuntoa ja miten. Onnettomuustutkintalautakunta on jo parisen vuotta sitten ehdottanut, että luotaisiin valtakunnalliset ohjeet ja tavat tarkastaa olemassaolevia rakennuksia.

- Katsastusmenettelyn kehittäminen on käynnissä paraikaa, ja ympäristöministeriö tekee sitä yhdessä rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa. Tämä liittyy suoraan onnettomuustutkinnan antamaan suositukseen, että pitäisi pystyä riskirakennukset käymään läpi, toteaa rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.

Katsastusmenettely tukisi kiinteistönomistajan vastuuta rakennuksensa turvallisuudesta.

- Tämä on varmaan kaiken kaikkiaan tervetullut alalle, kunhan työ valmistuu.

Vastuu kiinteistön turvallisuudesta on lain mukaan rakennuttajalla, mikä yleensä tarkoittaa kiinteistön omistajaa. Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennuksen toteutus vastaa tehtyjä suunnitelmia ja että jo suunnitelmat on tehty oikein.

- Laki lähtee siitä, että se joka rakennuttaa, on vastuussa. Siksi rakennuttajan on varmistuttava, että rakennus on turvallinen ja terveellinen. Rakennusvalvonta pyrkii huolehtimaan, että rakennuttaja huolehtii tästä vastuustaan. Sellaiseen malliin, että viranomainen lähtisi jokaista rakenneyksityiskohtaa tarkistamaan työmaalle, ei voida peruuttaa, sanoo Lehtinen.

Lehtinen ei usko, että oikea ratkaisu olisi valtiollisen rakennusvalvonnan yleistäminen siihen mittakaavaan, että sieltä ryhdyttäisiin laajamittaiseen rakenteelliseen valvontaan.

- Rakennuttajan on löydettävä osaavat rakentajat, jotka pystyvät kohteen toteuttamaan. Tässähän rakennusvalvonta osaltaan auttaa ja ohjaa, ja varmistaa, että juna on raiteillaan tältä osin jo lupamenettelyn aikana. Rakennuttajalla on mahdollisuus palkata siihen oma valvoja, joka valvoo, että toteutus noudattaa suunnitelmia, muistuttaa Lehtinen.

Ihmisuhri on aina vakava paikka

Rakenteellisia vaurioita ja jopa sortumia tulee erilaisissa hallirakenteissa keväisin ilmi tasaiseen tahtiin. Pienikin lumikuorma saattaa yllättää.

- Lumi on silloin tuonut esiin rakennuksessa olevia rakenteellisia puutteita tai ajan mittaan tapahtuneita muutoksia esille. Välttämättä lumimäärä ei ole ollut edes lähellä rakennusmääräysten mitoituskuormia, kertoo Lehtinen.

- Tämä on ensimmäinen näin vakava sortuma, jossa ihmisuhri on tullut. Tämä on vakava tilanne, kun pieni tyttö on kuollut. Halleista on toki tullut esiin eriasteisia vaurioita tällä vuosikymmenellä. Mieleen tulee Jyväskylän Paviljongin sortuma 2004 messujen välipäivinä, mikä oli erittäin vakava läheltä piti -tilanne. Sen jälkeen meillä on käyty säädöstöä läpi ja 2006 tuli käyttöön erityismenettely, sanoo Lehtinen.

Laajarunkoisten hallien erityismenettely tarkoittaa, että ulkopuolisen asiantuntijan on käytävä läpi rakennusten suunnitelmat. Näin uusien hallien rakenteellinen kestävyys pyritään turvaamaan. Ongelmana ovatkin tätä ennen rakennetut hallit.

- Toivon, että kiinteistönomistajat seuraisivat rakenteiden kuntoa jo ennen kuin uusi katsastusmenettely tulee. Mikään ei estä käymästä läpi näitä rakenteita jo nyt.