Moottoritien suola pilaa pohjavedet - putket vaarassa

Helsingin ja Turun väliseltä moottoriteltä vuotaa suolaa Lohjanharjun pohjaveteen. Lohjan kaupunki toivoo Liikennevirastolta ja Uudenmaan ELY-keskukselta pikaisia toimia tilanteen korjaamiseksi.

Ongelma-alue on Lohjan ja Lohjanharjun välisellä moottoritieosuudella, joka on otettu käyttöön seitsemän vuotta sitten. Ilmeisin syypää kloridi- eli suolapitoisuuden nousuun on jääntorjunnassa käytettävä tiesuola.

- Tämä pitoisuuksien nousu on ollut niin nopeaa tämän tien käyttöönoton jälkeen, että muuta syytä ei voi olla, Lohjan kaupungin ympäristöterveyspäällikkö Iiro Koppinen toteaa.

Tien on rakentanut Skanska Infra ja tien nykyinen kunnossapito on Liikenneviraston vastuulla. Liikennevirasto on puolestaan siirtänyt suolaongelman selvittämisen Uudenmaan ELY-keskukselle.

Tien läheisyydessä useita vedenottamoita

Moottoritien tuntumassa on useita Lohjan kaupungin vedenottamoita. Esimerkiksi Takaharjun vedenottamolla kloridipitoisuus on jo ajoittain ylittänyt raja-arvot. Suolapitoisuuden nousu aiheuttaa muun muassa korroosiota putkistoissa, mutta terveydestään vedenkäyttäjien ei tarvitse olla huolissaan.

- Tämän hetkisestä tilanteesta ei tarvitse huolestua, mutta tulevaisuudesta nimenomaan. Jos tilanne jatkuu entisellään niin tästä tulee iso ongelma. Kloridipitoisuuden palautuminen luonnolliselle tasolle kestää tuhansia vuosia, eli se on palautumaton tilanne siellä pohjavedessä, ympäristöterveyspäällikkö Iiro Koppinen huomauttaa.

Uudenmaan ELY-keskus selvittää ongelmaa parhaillaan, mutta ainakaan kuluvan jääntorjuntakauden aikana ei parannuksia ole luvassa. Tieosuudelle etsitään muun muassa korvaavaa jääntorjunta-ainetta suolan tilalle.