Hyppää sisältöön

Lyhyt korko on päihittänyt pitkän 2000-luvun asuntolainoissa

Suomalaisten asuntolainojen suosikkikorko, 12 kuukauden euribor häviää selvästi lyhyemmälle veljelleen korkokuluissa. Kolmen kuukauden euribor on säästänyt Yle Uutisten testilaskelmassa jopa nelinumeroisen summan lainanottajalle. Viime vuosina lyhyempi korko on käynyt entistäkin edullisemmaksi.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Jos kylän baarissa ei ole karhun salakaatoa puitavana, niin aina saa pitkän kinan aikaan siitä, mikä korko on paras asuntolainaansa lyhentävälle. Toisten mielestä niin sanotuista lyhyistä markkinakoroista pidempi, 12 kuukauden euribor on paras. Toiset taas pitävät kolmen kuukauden euriboria parempana.

Selvitimme asiaa. Testin selkeyden vuoksi vertailuun otettiin vain kaksi markkinakorkoa eli kolmen kuukauden ja 12 kuukauden euribor-korot. Ne ovat ylivoimaisesti suosituimmat korot asuntolainoissa ja lyhyempi kolmen kuukauden euribor myös kulutusluotoissa.

Pankkien omat prime-korot jätettiin pois, koska kattavan tilaston kerääminen niistä olisi ollut erittäin työlästä. Euriboreista Suomen Pankki pitää nettisivuillaan varsin laajaa tilastoa.

Näin testi tehtiin

Vertailu tehtiin mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon, jotta korkokulujen ero ja käyttäytyminen korkojen liikkeeseen verrattuna olisi helppo havainnoida.

Oheisessa kuviossa on kuvattuna 100 000 euron laina, joka on nostettu vuoden 2000 tammikuun alussa. Lainaa ei lyhennettä koko aikana, siitä maksetaan vain korot. Siniset palkit kuvaavat vuosikorkoa 3 kuukauden euriboriin sidotussa lainassa, punaiset vastaavasti 12 kuukauden euribor-lainassa. Viivakäyrät kuvaavat korkojen liikettä 13 vertailuvuoden aikana.

Vertailuun mahtuu sekä normaalia että täysin poikkeavaa korkojen käyttäytymistä. Niinpä etenkin muutaman ensimmäisen vuoden aikana huomataan, että korot toimivat niin kuin pitääkin. Kun korkotaso nousee, on 3 kuukauden euribor kalliimpi vaihtoehto, koska se päivittyy neljästi vuodessa. Kun korot laskevat, käy päinvastoin.

Korkojyrkänne suosi lyhyttä korkoa

Vuosien 2003 – 2005 aikana taas huomataan, kuinka koko ajan hieman halvempi lyhyt euribor kestää hyvin lievää sahaamistakin koroissa. Sen jälkeen tilanne taas kääntyi vuoden korolle edulliseksi, kun alkoi talouden hurja kiihdytys kohti vuoden 2008 syksyn rahamarkkinakriisiä.

Sitä seurannut korkoluisu on ollut historiallisen jyrkkä ja niinpä tässä testissä 12 kuukauden euriboriin sidotusta sai maksaa tuplat korot lyhyempään korkoon sidottuun lainaan verrattuna.

Korot asettuivat reilussa vuodessa erittäin matalalle tasolle ja samalla niiden käyrät erkaantuivat toisistaan huomattavan etäälle. Enimmillään korkojen välinen ero on ollut yli 0,7 prosenttiyksikköä. Nyttemmin ero on noin puolittunut.

Korkojen välinen ero on tehnyt lyhyemmän koron lainasta edullisemman myös tarkastelujakson lopulla, vaikka korot lähtivät uuteen nousuun vuosina 2010 ja 2011. Lyhyt korko ei vain ehtinyt kiriä vuodessa umpeen eroa pidempään korkoon.

Kuva: Yle

Säästöä syntyy tai sitten ei

Kolmen kuukauden euribor on säästänyt korkokuluissa 13 vuoden tarkastelujaksolla noin 3600 euroa. On tietenkin huomattava, että pääomaa ei ole lyhennetty lainkaan, mikä ei liene kovin tavallista Suomessa. Jos lainan maksaa pois tasalyhennyksin, on säästö esimerkkitapauksessa noin 840 euroa eli 70 euroa vuodessa. Korkojen syöksylaskuvuonna 2009 säästö oli kuitenkin liki 400 euroa.

Tarkastelu on vain esimerkki, ja lainan nostoajankohtaa parikin kuukautta muuttamalla tulos voi olla merkittävästikin parempi tai huonompi. Se kuitenkin osoittaa sen, miten korkoliikkeet vaikuttavat lainan korkoon.

Sitähän sanotaan, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevista sijoitustuotoista. Samaa lausetta kai pitää soveltaa tähänkin vertailuun: Historiallinen korkokulu ei ole tae tulevista korkokuluista.