Sajokseen yhteispohjoismainen saamen kielikeskus

Inarissa avataan keskiviikkona uusi yhteispohjoismainen saamen kielikeskus. Keskuksen kielivarastoon kuuluvat etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamenkielet.

Kuva: Yle / Raimo Torikka

Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen sijoittuva kielikeskus työllistää 12 henkilöä kolmesta eri maasta ja heidät palkataan saamelaiskäräjien alaisuuteen. Työntekijät keskittyvät muun muassa saamen kielien terminologiaan ja kielenhuoltoasioihin.

Kyseessä on hanke, jonka aikana saamen kielikeskuksen toiminta pyritään saamaan pysyväksi.