1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ajankohtainen kakkonen

Ikääntyneiden työttömyys kasvaa: "Viisikymppisissä olisi hurja potentiaali"

Yli 55-vuotiaiden työttömyys on kasvussa ja on jo korkeampaa kuin missään muussa ikäryhmässä. Työnantajien silmissä ikääntynyt työnhakija on usein ei-toivottu tapaus, eikä kokemusta osata hyödyntää.

Ajankohtainen kakkonen
 Keijo Hasa Eurassa.
55-vuotias euralainen Keijo Hasa jäi joulukuussa pakkaustehtaalta työttömäksi. Nyt mies on työnhaussa.YLE

EuralainenKeijo Hasa seisoo entisen työpaikkansa edessä tyhjällä tehdasalueella. Varastonhoitajalla olisi tullut toukokuussa 22 työvuotta täyteen takana olevassa pakkaustehtaassa. Tahdas ajettiin alas joulukuussa, ja nyt 55-vuotias mies on työtön.

- Nyt täytyy miettiä uusia kuvioita ja töitä. Ei tämä tähän lopu, vaikka yksi firma loppuikin. Tässä olisi työmarkkinoille vielä yksi hyvä työmies tarjolla, sanoo Hasa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen tutkimuksen mukaan 55-64-vuotiaiden työttömyys väheni aina viime vuosiin saakka, mutta vuoden 2009 taantumasta ikääntyneiden työttömyys lähti kasvuun. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on nyt noin 100 000, kun alle 30-vuotiaita on 60 000. Iäkkäiden työntekijöiden työttömyys on korkeampaa kuin missään muussa ikäryhmässä.

- Ikääntyneistä työttömistä puolet on pitkäaikaistyöttömiä. Pahimmassa tilanteessa ovat teollisuuden työntekijät, joiden ammattitaidolle ei näytä olevan enää käyttöä, sanoo ikääntyneiden työttömyyttä tutkinut työmarkkinaneuvos Matti Sihto työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ikäsyrjintää on vaikeaa todistaa

Korkeasta työttömyydestä kärsivässä Kotkassa työvoimaneuvojaLiisa Ollikainen myöntää, että ikä on noussut rekrytointitilanteissa esteeksi, vaikka työurien pidentämisestä puhutaan koko ajan.

- En tiedä mitä työnantajat pelkäävät. Hakijoina on monta potentiaalista työntekijää, joilla on pitkät työhistoriat ja hyvä asenne työhön, Ollikainen kertoo.

- Olen soitellut muutamiin alueen firmoihin ja kun on tullut iästä kysymys, keskustelu on tyrehtynyt siihen, Keijo Hasa toteaa.

- Pitkittynyt työttömyys myös nostaa kynnystä työhön lähtöön. Ikääntyneet työttömät alkavat pelätä omaa osaamistaan, vaikka olisivat kuinka ammatti-ihmisiä, Ollikainen sanoo.

Yli 50-vuotiaiden työelämää ja rekrytointikysymyksiä pitkään tutkineen Eeva-Leena Vaahtion mukaan ikäsyrjintää työhönottotilanteessa on ylivoimaisen vaikeaa todistaa, koska työnantajat eivät sitä myönnä. Suomesta ei esimerkiksi löydy rangaistukseen johtaneita oikeustapauksia ikäsyrjinnästä rekrytoinnin yhteydessä.

- Yhdessä tapauksessa päädyttiin oikeuskäsittelyyn, kun työhaastattelussa työnantaja oli tokaissut hakijalle, että eikö hänen ikäisensä pitäisi jo kalastella eläkkeellä eikä hakea töitä. Oikeus totesi, että rekrytoijan käytös oli moitittavaa, mutta sakkoja ei rapissut.

Vaahtio sanoo, että ajan henki on irtisanoa työntekijöitä vanhemmasta päästä.

- Mielenkiintoista on se, että myös työntekijät, niin vanhat kuin nuoretkin hyväksyvät sen.

Iäkkäät kaipaavat joustoja

- Ne työntekijät, jotka jatkavat työelämässä vielä 63 ikävuoden jälkeen perustelevat jatkoaan sillä, että he pitävät työtään motivoivana ja haasteellisena eli työ on mielekästä. Myös hyvä työyhteisö on tärkeä, sanoo Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto.

Lehdon mukaan suomalaisten koulutustason nousu johtaa vääjäämättä siihen, että ihmiset viihtyvät työelämässä pidempään. Päättäjiltä ja työmarkkinajärjestöiltä vaaditaan tosin uudistuksia, jotta työelämä houkuttaisi kauemmin.

- Moni iäkkäämmistä työntekijöistä haluaisi lyhentää työaikaansa. Esimerkiksi Ruotsissa on yleistä, että vanhempi työntekijä tekee osa-aikatyötä. Suomalaisesta työelämästä pitää tehdä joustavampaa.

Anna-Maija Lehto painottaa, että iäkkäämmissä on hurja työvoimapotentiaali: taitoa, kokemusta ja osaamista - sekä myös terveyttä riittää.

- Vanhemmilla työntekijöillä on sairauspoissaoloja vähemmän kuin palkansaajilla keskimäärin. 51 prosenttia yli 60-vuotiaista on ollut oman sairauden vuoksi poissa töistä edellisen vuoden aikana, kun vastaava osuus koko palkansaajakunnassa on 65 prosenttia.

Myös 55-vuotias euralainen työnhakija tyrmää puheet iäkkäämpien työntekijöiden tehottomuudesta.

- Kun on pitkä työura takana, on nähnyt paljon erilaisia töitä ja miten niitä tehdään, niin jäävät ylimääräiset liikkeet ja virheet tekemättä. On näkemystä siitä, miten työt tulee tehtyä jouhevammin.

- Työelämässä pärjää vielä hyvin, mielellään tekisi töitä, sanoo Keijo Hasa.

Lue seuraavaksi