Viime vuonna lakkautettiin 80 peruskoulua

Oppilasmäärillä laskettuna eniten peruskouluja lakkautettiin Uudellamaalla. Peruskoulujen määrä on laskenut viidessä vuodessa 15 prosenttia.

Kotimaa
Ala-asteen oppilas laskee matematiikan tehtävää koulun liitutaululla.
Johanna Vuonokari / Lehtikuva

Peruskoulujen määrä jatkaa tasaista laskuaan. Viime vuonna 80 peruskoulua tai peruskouluasteen erityiskoulua kuten koulukotia tai sairaalakoulua lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen, kertoo Tilastokeskus.

Näistä 12 oli pieniä, alle 20 oppilaan kouluja. Lakkautetuista kouluista 33:ssa oli 20–49 oppilasta ja 35:ssa vähintään 50 oppilasta.

Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja oppilasmäärillä laskettuna lakkautettiin Uudenmaan maakunnassa.

Neljännes kouluista pieniä

Kaikkien oppilaitosten määrä on viidessä vuodessa vähentynyt 14 prosenttia. Peruskouluja oli vuonna 2007 lähes 3 300, kun vuoden 2012 lopussa niitä oli toiminnassa enää vajaat 2 800 kappaletta: 2 644 peruskoulua ja 110 peruskouluasteen erityiskoulua, kuten koulukoteja ja sairaalakouluja.

Peruskouluissa opiskeli viime vuonna yhteensä 520 000 ja peruskouluasteen erityiskouluissa 5 600 oppilasta.

Peruskouluista 74 prosenttia oli alakouluja eli niissä opiskellaan luokilla 1–6. Yläkouluja eli 7–9-luokkien kouluja oli 13 prosenttia. Yhtenäiskouluja, joissa on vuosiluokkia ensimmäisestä yhdeksänteen, oli kaikista peruskouluista 13 prosenttia.

Suurimassa osassa kouluista, 70 prosentissa, opiskelee 51–500 oppilasta. Lähes neljännes peruskouluista, 24 prosenttia, on alle 50 oppilaan kouluja. Kuusi prosenttia peruskouluista on suuria, yli 500 oppilaan opinahjoja.