Vapon turvetuotantosuunnitelmat vastatuulessa Ruokolahdella

Kunta ja Imatran seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelupäällikkö suhtautuvat uuden turvetuotantoalueen avaamiseen Heinäahonsuolle kielteisesti. Uhkana on Torsajärven kuormittuminen entisestään.

turvetuotanto
Turvetuotantoalueen turvetta kädessä.
Yle

Ruokolahden kunta suhtautuu kielteisesti Vapon Oy:n suunnitelmiin avata uusi turvetuotantoalue Heinäahonsuolle Kemppilän kylän lähelle. Kunnanhallituksen mukaan turvetuotantoalueelta valuvat vedet voivat heikentää Torsajärven tilaa entisestään. Järvessä on jo nyt nähtävillä lähialueiden turvetuotannon sekä metsäojitusten vaikutukset.

Torsajärveen kuivatusvedet johdettaisiin Torsajärveen Tervajoen, Änikkä-järven, Änikänjoen, Vissoin, Saarenjoen, Torsajoen ja Torsajoen kosteikon kautta. Matkaa kuivatusvesille kertyy yli 8 kilometriä.

Lausuntoesityksen kunnanhallitukselle laatineen kunnanjohtaja Antti Pätilän mukaan kunnassa on Torsajärven ohella huoli myös järven päähän rakennetun kosteikon suodatuskyvystä. Kosteikko on rakennettu jo olemassaolevien turvetuotantoalueiden päästöjen torjumiseksi.

- On olemassa riski, että jos lisäpäästöjä tulee niin kosteikkoalue ei pysty käsittelemään ja suodattamaan uuden alueen vesiä, Pätilä kertoo.

Vesistökuormituksen ohella melu- ja pölyhaittoja

Alle kilometrin etäisyydellä suunnitellusta turvetuotantoalueesta sijaitsee 11 asuinrakennusta, joista valtaosa on vapaa-ajankäytössä. Lähialueen asukkaille voi koitua turvetuotannosta pöly - ja meluhaittoja, joita kunnanhallituksen mielestä tosin voidaan ehkäistä toiminnan ajoituksella ja muulla ohjeistuksella.

Kunnanjohtaja Antti Pätilä toteaa, että luontoarvot ajoivat nyt työpaikkojen edelle.

- Kyllähän siinä kokonaistyöllistymistä erityisesti kuljetusalan toimijoille tulisi, mutta nyt tässä kohtaa luontoarvot olivat korissa painavammat. Erityisesti Torsajärvi, sehän on hyvin hieno ja harvinaislaatuinen kohde Ruokolahden satojen järvien joukossa. Se oli tässä se painava tekijä, Pätilä sanoo.

Myös Imatran seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström suhtautuu Vapon ympäristölupahakemukseen kielteisesti. Hän toteaa tiistaina kokoontuvalle Imatran seudun ympäristölautakunnalle, että Torsajärven alueelle ei tulisi enää sallia uusia turpeenottoalueita.

Turvetuotantoluvasta päättää Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Toimintaa olisi yli 30 vuotta

Vapo suunnittelee turvetuotannon aloittamista 129,9 hehtaarin alueella. Alueella tuotettaisiin energiaturvetta pääasiallisesti Kaukaan Voiman voimalaitokselle Lappeenrantaan sekä M-Realin laitokselle Rautjärven Simpeleelle.

Lisäksi Vapo aikoo tuottaa ympäristöturvetta pääasiallisesti lähiseudun pienasiakkaille. Turvetta tuotettaisiin noin 65 000 kuutiometriä.

Tuotanto päättyisi vuonna 2045.

Imatran seudun lautakunnalle annettavassa lausuntoehdotuksessa todetaan myös, että mikäli aluehallintovirasto myöntää Vapolle luvan, tulisi lupamääräyksillä vaatia varmasti riittäviä toimenpiteitä turvaamaan alapuoliset vesistöt.