1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Mäntsälä

Mäntsälänjoesta ei haluta likaviemäriä

Mäntsälänjoen jätevesikuormitukseen haetaan ulkopuolista apua. Asukkaat pelkäävät, että joesta tulee likaviemäri.

Viikinmäen vedenpuhdistamo. Kuva: Yle

Mäntsälän puhdistamolla käsiteltävän jäteveden määrä voi jopa kolmikertaistua, jos Koillis-Mäntsälän, Sääksjärven ja Pukkilan jätevedet johdetaan Mäntsälän puhdistamolle.

Nyt selvitetään mahdollisuutta johtaa Mäntsälän jätevedet puhdistettavaksi Helsingin Viikinmäen puhdistamoon. Viikissä puhdistettu vesi johdettaisiin viemäriä pitkin mereen.

Tilanne on saanut Mustiojoen varren asukkaat varpailleen. Heidän pelkonaan on, että Mäntsälänjoesta tulee likaviemäri.

Yli 200 ihmistä on allekirjoittanut asiaan liittyvän kuntalaisaloitteen. He toivovat, että Mäntsälän jätevedenpuhdistamolta tulevat vedet johdettaisiin meriviemäriin.

Kunta käynnistää myös Mäntsälän veden kanssa  hankkeen, jossa selvitetään Mäntsälänjoen, Mustiojoen sekä Saarenjoen ainevirtaamat ja kuormitukset.