Nämä ulkomaalaiset omistavat kotimaisia pörssiyrityksiä – selvitys avaa salatut omistukset

Monet suuret ulkomaalaiset sijoitusrahastot ovat merkittävänä omistajana yhtä aikaa useassa kotimaisessa pörssiyrityksessä, käy ilmi Yle Uutisten teettämästä selvityksestä. Muutaman suuren omistajarahaston kotipaikka sijaitsee veroparatiisissa. Suomessa hallintarekisteröidyt eli salaiset ulkomaalaisomistukset on pystytty selvittämään ulkomaisten rekistereiden kautta.

talous

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Keltaiset pallot kuvaavat Suomen suurimpia pörssiyrityksiä. Siniset pallot niitä omistavia ulkomaisia rahastoja. Sinun on mahdollista tarkastella tietoja yksityiskohtaisemmin tarkentamalla hiirellä. Vasemman yläreunan nuolilla voit vähentää tai lisätä omistajien määrää. Suluissa oleva luku kertoo yrityksen rahasto-omistajien määrän. Avaa suurempana uudessa ikkunassa.

Ulkomaiset omistukset suomalaisissa pörssiyrityksissä ovat pääsääntöisesti salaisia.

Omistukset kirjataan niin sanottuun hallintarekisteriin, jonka kautta omistustietoihin on pääsy ainoastaan viranomaisilla. Julkisesti omistuksia tulee tietoon vain silloin, kun omistukset ylittävät viiden prosentin liputusrajan.

Ulkomaalaisia omistuksia on voitu saada selville kuitenkin suurten sijoitusrahastojen omista ulkomailla tehdyistä ilmoituksista.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin Ylelle keräämistä tiedoista selviää, että selvästi eniten ulkomaalaisia rahasto-omistajia on Nokialla.

Nokiaa pitää salkussaan yli 3 000 ulkomaista rahastoa, kun esimerkiksi Sammolla rahasto-omistajia on noin 1 500 ja Koneella hieman yli 1 000.

Omistajat eläke- ja indeksirahastoja

Suurimpia pörssiyritysten ulkomaalaisia omistajia ovat miljardisummia hallinnoivat jättimäiset kansainväliset rahastot.

Esimerkiksi Koneen suurin ulkomaalainen rahasto-omistaja on yhdysvaltalainen Capital Group, joka hallinnoi satojen miljardien omaisuuksia. Se omistaa Koneesta noin 7 prosenttia. Capital Groupin rahastot esiintyvät oheisessa kuviossa usein nimellä American Funds.

Nokiasta suuren siivun on vallannut Dodge & Cox, joka tunnetaan sijoituksistaan aliarvostettuihin yhtiöihin.

Myös maailman suurin rahasto Vanguard sekä brittiläinen eläke- ja vakuutusyhtiö L&G ovat isoja omistajia monessa suomalaisessa yhtiöissä.

Kaikki kuvion keskiössä olevat rahastot ovat merkittävänä omistajana useassa kotimaisessa yrityksessä yhtäaikaa. Esimerkiksi Vanguard on suurimpien omistajien joukossa kaikissa suuryrityksissä.

Monilla yhtiöllä on siis paljon yhteistä omistuspohjaa, mutta muutaman suuren pörssiyrityksen ulkomainen omistus selkeästi muista eriävää. Esimerkiksi Nokian suurista rahasto-omistajista vain kaksi on mukana merkittävänä omistajana muissa yhtiöissä.

Iso osa omistajarahastoista on joko omistuksiaan hajauttavia indeksirahastoja tai eläkerahastoja.

Pylväsgrarfiikka ulkomaisten rahasto-omistajien määrästä.
Yle Uutisgrafiikka

Suomalaisten osakkeiden osuus suurten rahastojen sijoitussalkuissa on kuitenkin hyvin pieni.

-Harva suomalainen yritys näyttää olevan merkittävä sijoitus suurille ulkomaisille rahastoille. Muutamia yksittäisiä poikkeuksia kuitenkin löytyy, sanoo rahastoanalyytikko Matias Möttölä Morningstarista.

Yksi tällainen poikkeus on Konecranes, jonka merkitys muutaman kansainvälisen sijoittajan salkussa on noussut kohtalaisen suureksi.

Kotipaikka Mansaarella

Suomalaisia osakkeita omistavat rahastot tulevat eri puolilta maailmaa. Suurimpien rahastojen kotipaikoiksi on merkitty esimerkiksi Kanada, Ruotsi, Irlanti, Norja ja Luxemburg.

Muutaman rahaston kotipaikaksi on ilmoitettu Mansaari, jota pidetään yleisesti veroparatiisina. Suurten rahastojen toimiminen veroparatiisien kautta on yleinen käytäntö.

Rahastot ovat yleensä omistajina hyvin passiivisia, ja ne puuttuvat harvoin yhtiön toimintaan suoraan.

-Ne ovat varsin näkymättömiä. Erittäin harvoin, jos koskaan ne haluavat mennä mukaan yhtiön hallitukseen tai ottaa kantaa yrityksen toimintaan, sanoo salkunhoitaja Ted Roberts Mandatum Lifestä.

Kotimaiselle piensijoittajalle suurten rahastojen omistukset antavat vihiä siitä, minkälaisena pörssiyritys nähdään ulkomaisten sijoittajien silmissä.

Esimerkiksi Koneessa omistuksiaan kasvattaneen Capital Groupin rahastot tunnetaan kasvua hakevina. Jos Koneen menestys näyttää niille huonolta, saattaa osakkeeseen kohdistua myyntipaineita.

Osa omistuksista jää pimentoon

Tarkasti ulkomaisia omistuksia on kuitenkin mahdotonta tietää, koska osa sijoittajista ei ilmoita omistuksistaan missään. Tälllaisia ovat muun muassa hedge-rahastot ja myös yksityiset sijoittajat.

Viime aikoina kotimaisiin yrityksiin ovat laittaneet rahaa myös hieman erikoisemmat sijoittajat.

- Tällä hetkellä kannattaa nostaa esille Sveitsin keskuspankki, joka on viime vuonna ostanut paljon suomalaisia osakkeita. Heidän kauttaan on tullut Suomen osakemarkkinoille noin 500 miljoonaa euroa, sanoo Ted Roberts.

Talouskriisin aikana Sveitsiin on virrannut paljon rahaa, mikä on vahvistanut maan frangia. Sijoittamalla ylimääräisiä rahoja muun muassa Suomeen, maa yrittää estää valuuttansa liiallisen vahvistumisen.

Ulkomaalaisen omistuksen osuus Suomen pörssin osakkeiden markkina-arvosta on ollut viime aikoina nousussa samaa tahtia yleisen kurssinousun kanssa.

Viime vuoden lopulla ulkomaalaisen omistuksen osuus nousi yli 50 prosenttiin.