Vapo tuomittiin ympäristölain rikkomisesta

Vapo laiminlöi päästöntarkkailun kymmenillä turvesoilla vuosina 2006 - 2010. Suot sijaitsevat Lapuanjoen ja Kyrönjoen valuma-alueilla.

Kotimaa
Rahkaneva Alavudella
Mirva Korpela / Yle

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut Vapo oy:n ja Vapon ympäristölupavastaavan ympäristölain ja vesilain rikkomisesta. Vapo laiminlöi kymmenillä Pohjanmaan turvetuotantosoilla päästötarkkailun vuosina 2006 - 2010.

Vapo joutuu maksamaan valtiolle laiminlyönnillä saatuna etuna yli 100 000 euroa. Ympäristölupavastaavan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi tahallaan tehdystä rikkomuksesta sakkoihin. Vapo ilmoitti Yle uutisille tyytyvänsä käräjäoikeuden tuomioon.

Turvetuotannon ympäristöhaittojen tarkkailu jäi tekemättä

Vapo laiminlöi turvetuotantoalueillaan vuosia päästötarkkailuvelvoitteensa ja tämän lisäksi myös pohjavesitarkkailun ja vesistötarkkailuvelvoitteensa. Myös turvetuotannon pöly- ja meluhaittojen tarkkailu jäi tekemättä. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus katsoi, että teot olivat tahallisia.

Vapon laiminlyönnit tapahtuivat eri puolilla Pohjanmaata Kyrönjoen ja Lapuanjoen valuma-alueilla olevilla turvetuotantosoilla. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus vei laiminlyönnit poliisin tutkittavaksi.