Osa masennuslääkkeistä voi haitata sydämen toimintaa

Vielä ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että lääkkeisiin liitetyistä vaikutuksista olisi käytännössä vaaraa.

terveys

Ainakin osa masennuslääkkeistä saattaa vaikuttaa sydänkammioiden toimintaan, ja siten suurentaa rytmihäiriöiden vaaraa.

Havainnon tehneet yhdysvaltalaistutkijat kuitenkin korostavat, ettei heillä ole näyttöä siitä, että lääkkeisiin liitetyt sydänvaikutukset olisivat käytännössä vaaraksi potilaille.

Yhdysvaltalaisten havaintojen mukaan kaksi SSRI-lääkkeisiin eli serotoniinin takaisinoton estäjiin lukeutuvaa lääkettä, sitalopraami ja essitalopraami sekä trisyklisiin masennuslääkkeisiin kuuluva amitriptyliini liittyvät osalla potilaista sydämen QT-ajan pidentymiseen.

QT-aika kuvaa sydänkammioiden sähköistä aktiviteettiä ja sen pidentyminen liittyy mm. rytmihäiriöiden riskiin.

Havaitut vaikutukset olivat kuitenkin pieniä, eikä vielä ole varmaa, lisäävätkö ne kyseisiä masennuslääkkeitä käyttävien sydänriskejä. Tulokset on silti hyvä muistaa, jos masennuslääkitylle kehittyy rytmihäiriöitä.

Tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa (siirryt toiseen palveluun), ja se perustuu noin 36 000 masennuslääkitykselle määrätyn potilaan sydänsähkökäyriin.

Sitalopraamin, essitalopraamin ja amitriptyliinin lisäksi potilaat käyttivät kahdeksaa muuta masennuslääkettä, mutta niihin ei liittynyt QT-vaikutuksia.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim