1. yle.fi
  2. Uutiset

Nelikymppisillä miehillä parhaat palkat

Parasta palkkaa saavat useimmilla aloilla nelikymppiset työntekijät. Ikä ja kokemus eivät enää kartuta työntekijän tilipussia. Sekä nuorten että vanhimpien työntekijöiden ansiot jäävät jälkeen 40-vuotiaista.

Kotimaan uutiset
Nuori poika fillaroimassa. Mustavalkokuva 60-luvulta.
60-Luvulla syntyneet miehet ovat tällä hetkellä palkkapyramidin huipulla.Antero Tenhunen / Yle

Julkisuudessa on ehdotettu sekä nuorten että vanhojen työntekijöiden palkkojen laskua. Todellisuudessa takana ovat ne ajat, jolloin työntekijän tilipussi karttui iän myötä. Vielä vuonna 1995 parhaiten palkattu ikäryhmä oli 50-vuotiaat. Nykyisin ansiotason karttuminen pysähtyy 40-vuotiaisiin.

- Vuoden 2011 tietojen mukaan nelikymppiset ansaitsevat parhaiten eli 40 - 44-vuotiaitten ikäryhmässä keskiansio on kaikista suurin, sanoo kehittämispäällikkö Mika Idman Tilastokeskuksesta.

Vuonna 2011 alle 30-vuotiaiden kuukausiansio oli alle 2 500 euroa, sitä vanhempien ikäryhmien keskiansio oli 3 200 euroa ja eläkeikää lähenevien eri ammattiryhmissä sama tai tätä alempi.

- Jos ammattiryhmittäin katsotaan palkansaajia, yleensä ansiot kehittyvät melko nopeasti 40 vuoden ikäryhmään asti, tämän jälkeen ansiot pysyvät melko samoina tai saattavat jopa alentua vanhimmissa ikäryhmissä, sano Idman.

Duunariammateissa palkka laskee eniten kohti eläkeikää

Kun arvioidaan ansioita ammattiryhmittäin, alemman vaativuustason tehtävissä, kuten toimisto- ja asiakaspalvelutöissä, ansiokehitys on tyypillisesti edellisen mukaista, se nousee nelikymppiseksi ja pysyy samana tai laskee kohti eläkeikää.

- Toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä ansiot melko nopeasti nousevat 40 ikävuoteen asti, mutta sen jälkeen ansiotaso on sama tai alempi kuin 40-vuotiailla. Tässä nimenomaan työaikalisien vaikutus näkyy, ei enää viikonloppuisin tai iltaisin työskennellä niin paljon enää vanhemmiten, tarkentaa Mika Idman.

- Suurin osa asiakaspalveluammateista on yksityisellä puolella ja julkisella puolella taas hoitotyöntekijät ovat tässä ryhmässä ja he sitten tekevät yötöitä vähemmän vanhempina.

Eniten ansiot putoavat vanhetessa kohti eläkeikää ns. duunaritöissä, rakennus- korjaus- ja valmistustöissä sekä prosessi- ja kuljetustöissä. Lasku voi olla jopa tuntuva 55 ikävuoden jälkeen.

- Siihen 40 vuoden rajapyykkiin asti ansiot kehittyvät positiivisesti, mutta sen jälkeen ansiotaso on alempi ja siellä vanhimmissa ikäryhmissä ylityöt ovat vähentyneet, ja ansiot vähenevät tuntuvasti, sanoo Mika Idman Tilastokeskuksesta.

Sukupuolten välinen palkkaero kasvaa iän mukana

Ne työntekijäryhmät, joilla ansiot kasvavat vielä lähellä eläköitymistä, ovat valtion erityisasiantuntijat, myös julkisen sektorin ylimmät virkamiehet ja johtajat sekä yksityisen sektorin johtajat. Edelliset ovat melko pieniä työntekijäryhmiä. Kaikkein ylimmät johtajat eivät olleet mukana tutkimuksessa.

Palkkatutkimus jatkuu sukupuolten välisillä palkkaeroilla, Mika Idman raottaa hiukan tulevaa tutkimusta.

- Ikäryhmittäin tarkasteltuna sukupuolten välisissä palkkaeroissa on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että ihan näissä nuorimmissa ikäryhmissä sukupuolten välinen palkkaero on melko pieni, noin kymmenen prosentin luokkaa, kun taas 30 ikävuoden jälkeen tapahtuu kertanousu tässä palkkaerossa, ja sitten siitä ikäryhmästä aina seuraavaan edetessä tämä palkkaero on kasvanut, sanoo kehittämispäällikkö Mika Idman Tilastokeskuksesta.

Lue seuraavaksi