Espoon vesistöt syyniin hallipalon myrkkyjen vuoksi

Espoon Kauklahdessa helmikuun puolivälissä roihunneen elektroniikkaromun hallipalon sammutustöistä valui runsaasti vettä Espoonjokeen. Nyt Espoon kaivovedet ja myös joen myrkkypitoisuudet on pantu tarkkailuun.

Kotimaa
Palomiehiä valmistautumassa tulipalon sammutukseen Kuusakoski oy:n pihalla.
Useita pelastuslaitoksen yksiköitä osallistui tulipalon sammutukseen Kuusakoski oy:n pihalla.Juha Vuohelainen / Yle

Espoon Kauklahden hallipalo on saattanut saastuttaa lähialueen vesistöjä.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, 12.-13. helmikuuta Espoon Kauklahdessa syttyi massiivinen tulipalo Kuusakoski Oy:n kierrätyspisteessä, jossa varastoidaan muun muassa elektroniikkaromua. Alueelta evakuoitiin 200 ihmistä ilmassa leijuneen myrkyllisen savun vuoksi.

Savukaasut kuljettivat haitallisia aineita lähiympäristöön. Ilmasta epäpuhtaudet ovat jo hävinneet, mutta lumen sulamisen myötä haitta-aineita voi imeytyä maaperään.

Uudenmaan ELY-keskus onkin velvoittanut Kuusakoskea ottamaan vesinäytteitä talousvesikaivoista, jotka sijaitsevat kierrätyspisteen lähellä.

Myös Espoonjoen alajuoksulla sijaitsevien kiinteistöjen kaivojen vesiä tutkitaan. Espoonlahden Natura-alueet saatetaan tutkia lumien sulamisen jälkeen.

Ei vielä hälyttäviä merkkejä

Myös tulipalon sammutusvesiä valui lähellä sijaitsevaan Espoonjokeen. Sen Kuusakosken on otettava näytteitä myös Espoonjoesta, Espoonlahdesta sekä Kauklahden kierrätyspisteen sadevesiviemäristä.

Ensimmäisissä pintavesinäytteissä ei ole havaittu mitään hälyttävää. Lisää näytteitä otetaan vielä helmikuun aikana.

Uudenmaan ELY-keskus oli luokitellut Kauklahden kierrätyspisteen valvottavien riskikohteiden joukkoon. Syksyllä tehdyssä tarkastuskäynnissä oli kiinnitetty huomiota paloturvallisuuteen.