1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Äänekoski

Äänekosken terveyspalvelut tiivistyvät

Kaksi vuotta sitten aloitettu perusterveydenhuollon kehittämisprojekti on valmistunut Äänekoskella. Tavoitteena on järjestää palvelut tiukan talousraamin vaatimusten mukaisesti. Terveyspalvelut keskittyvät ja työnjako muuttuu. Lisäksi kehitetään uudenlaista omalääkäri-mallia.

Äänekoski
YLE Keski-Suomi

Äänekoskella kehitetään uudenlaista perusterveydenhuollon mallia. Niin sanottu listaamismalli jakaa potilaat omalääkäreille- ja hoitajille hoidon tarpeen ja jatkuvuuden perusteella. Nykyisestä hajautetusta palvelusta luovutaan ensi keväänä, kun uusi terveyskeskus valmistuu ja palvelut keskittyvät saman katon alle.

Palveluiden uudelleenjärjestelyn taustalla on kaupungin talouden sopeuttaminen. Lääkäreiden määrä vähenee muutamalla ja hoitajien noin kymmenellä.

- Meillä on näitä tuottavuusohjelmia jo menossakin. Olemme lähteneet siitä tilanteesta, että meillä on ollut 19 virkapohjaa terveyskeskuksessa ja tämän uuden toimintamallin resurssointi on rakennettu viidelletoista lääkärin viralle. Hoitohenkilökunnan puolella vähentäminen on noin kaksinkertainen, noin kymmenkunta toimea vähemällä pitäisi pärjätä, kertoo apulaisylilääkäri, projektipäällikkö Keijo Lukkarinen.

Tiukka talous ajaa keskittämään

Lukkarisen mukaan tiivistämisen taustalla on kaupungin rahapula.

-Meillä on ollut terveysasemat Konginkankaalla, Suolahdessa, Sumiaisissa ja pääterveysasema Äänekoskella. Lisäksi meillä on ollut päihde- ja mielenterveysklinikka vielä eri rakennuksessa kuten myös neuvolat. Tässä uudessa suunnitelmassa ja uuden terveyskeskusrakennuksen myötä nämä kaikki palvelut keskittyvät samaan rakennukseen saman katon alle.

Yhtenä uudistuksen osana Äänekoskelle suunnitellaan uudenlaista omalääkäri-mallia. Niin sanotussa listaamismallissa hoitosuhde ei enää perustuisi alueelliseen jakoon vaan hoidon jatkuvuuteen ja tarpeeseen.

- Eniten palveluita käyttävät asiakkaat listattaisiin omalääkäreille. Kriteereinä on yli 75 vuoden ikä, pitkäaikainen sairaus tai palveluiden runsas käyttö muusta syystä. Näitä palveluiden käyttäjiä on laskelmiemme mukaan noin neljännes asukkaista. Väestön vanheneminen on huomioitu laskelmissa, mutta suunnitelmaa kehitetään edelleen.

Äänekoskella aloitettiin kaksi vuotta sitten perusterveydenhuollon kehittämisprojekti, joka on nyt valmistunut. Raporttia ja jatkotoimenpiteitä esitellään tänään Äänekosken kaupunginhallitukselle.