Väitöskirja valottaa paranormaaleja uskomuksia

Enemmän intuitioon luottavat henkilöt uskovat paranormaaleihin ilmiöihin useammin kuin vähemmän intuitiivisesti ajattelevat henkilöt.

Kotimaa

Erilaisissa paranormaaleiksi, taikauskoisiksi, maagisiksi tai yliluonnollisiksi kutsutuissa uskomuksissa on psykologisesti kyse samasta asiasta. Tämä määritelmä saa tukea psykologian maisteri Annika Svedholmin ensi perjantaina tarkastettavasta väitöskirjasta, joka käsittelee näihin ilmiöihin uskomista.

Svedholm toteaa, että eri nimillä kulkevien ilmiöiden eroja ja suhteita ei ole mietitty. Hänen mukaansa eri termien epäjohdonmukainen käyttö on hidastanut alan tutkimusta. Tämä on johtanut epäselvyyteen siitä, kertovatko eri tutkimusten tulokset samasta psykologisesta ilmiöstä vai useista eri ilmiöstä.

- Esimerkiksi uskoa noitiin on tutkittu jokaisen eri otsikon alla, toisaalta saman otsikon alle on saatettu niputtaa niinkin erilaisia uskomuksia kuin usko ajatusten lukemiseen sekä usko ufoihin, Svedholm sanoo tiedotteessa.

Paranormaaleihin ilmiöihin uskominen liittyy tapaan hahmottaa maailma. Ilmiöihin uskovilla henkilöillä mielensisäiset ajatukset, aineelliset kappaleet, elolliset olennot ja ajattelevat olennot sulautuvat toisiinsa. Svedholmin tutkimus myös osoitti, että paljon intuitioon luottavat henkilöt uskovat enemmän paranormaaleihin ilmiöihin.

Svedholm selvitti ajattelutapoja laajojen kyselyaineistojen, kokeellisten tehtävien ja aivokuvantamisen avulla.