1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kunnanvaltuustot

KAS:n takaus jäi pöydälle

Rovaniemen kaupunki selvittää Kunta-asunnot Oy:n toiminnan ennen kuin se antaa lisää takauksia yhtiön lainoihin. Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan maanantaina, että se ei myönnä takauksia yhtiön kahta uutta lainaa varten vaan valtuusto selvityttää ensin, onko yhtiö toiminut lakien ja sopimusten mukaan.

Kuva: YLE

Kunta-asunnot Oy hakee Rovaniemen kaupungilta niin sanottuja täytetakauksia lähes kahdeksan miljoonan euron suuruisiin lainoihin. Lainojen ensisijaisena takauksena ovat kiinteistöosakeyhtiö Rovatalon osakkeet.

Edellinen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime syksynä jo takauspäätökset seitsemän miljoonan euron lainoille, jotka menivät Kunta-asunnot Oy:n kahdelle tytäryhtiöille, kiinteistöosakeyhtiö Rovatalolle ja Kunta-aravat Oy:lle.

Rovaniemen uusi kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin maanantaina, että uusia takauksia ei myönnetä, vaikka asiaa oli käsitelty jo pitkään epävirallisessa kokouksessa eli ns. valtuustoinfossa.

Kokoomus: Vielä ehtii selvittää

Positiivisesti KAS:n takauksiin suhtautui kokoomuksen valtuustoryhmä. Sekin tuki ehdotusta jättää asia pöydälle, koska asia ehditään päättämään vielä myös maaliskuun 18. päivän kokouksessa, sanoo kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja Leena Harju-Autti.

- Jokainen halukas valtuutettu voi nyt lähettää omia kysymyksiä mukaan sinne selvitykseen eli tämä pöydällepano ei ole vain että se jää sinne lepäämään vaan tämän selvityksen avulla me saadaan vastauksia niihin kysymyksiin, jotka ovat vielä auki.

Keskusta: Tietoa uusille valtuutetuille

Keskusta tuki takauspäätöksen uudelleen valmistelua senkin vuoksi, että koko uusi valtuusto ei ole päässyt vielä asian kanssa sinuksi, sanoo keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Liisa Ansala.

- Keskustan valtuustoryhmässä on paljon uusia valtuutettuja, joille tämä KAS:n tilanne on uusi eikä välttämättä ole kaikki faktat vielä sisäistettynä, joten tämä helpottaa heidän valtuustotyöskentelyään. Kaikki asiat tulee olla tiedossa silloin, kun päätöksenteon aika tulee.

Perussuomalaiset: KAS ei noudattanut sopimuksia

Rovaniemen perussuomalaiset vaativat ennen kunnanvaltuuston kokousta, että Kunta-asunnoissa pitää tehdä peräti osakeyhtiölain mukainen erityinen tarkastus eli puhekielellä erityistilintarkastus, mutta valtuusto jätti asian auki ja käytti termiä "erityinen selvitys".

Perussuomalaiset ovat silti tyytyväisiä päätöksen sisältöön, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Matti Torvinen.

- Sanamuoto, että onko se erityinen tarkastus vai selvitys, ei sinällään ole tärkeää. Kaiken A ja O tässä on se, että kun vuonna 2003 Rovaniemen kaupunki teki sopimuksen KAS:n kanssa, sopimuksessa oli sellanen kohta, että kun annetaan lainantakauksia, siitä pitää tulla hyöty asukkaille, eikä sellaista ole tullut.