Rahariita ei horjuta ortodoksikirkon perustaa

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan isä Timon mukaan kirkko hoitaa yhä sen tärkeimmät tehtävät. Kirkon varoista riiteleminen ei hänen mielestään ole keskeistä, mutta seurakunnan organisaatiota täytyisi ajanmukaistaa. Keskustelun tarve lisääntyy, vaikka seurakuntalaiset vähenevät.

seurakunnat
Risti ortodoksisen kirkon katolla.
Heikki Haapalainen / Yle

Ortodoksisen kirkon sisällä kuohuu rahariita. Muun muassa Helsingin Sanomien mukaan ortodoksikirkon sisällä kiistellään erityisesti varojen syytämisestä Kuopion keskustoimistoon ja kirkkomuseoon. Seurakunnat sen sijaan ovat tiukilla ja toimivat niukoin varoin.

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Timo Mäkirinnan mukaan seurakunnan rakennemuutos olisi välttämätön. Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan talous on pysynyt samanlaisena reilun vuosikymmenen. Niin ikään jäsenmäärä on viime vuodet pysynyt samalla tasolla, mutta jäsenistön ikääntyessä haasteet lisääntyvät.

Isä Timon mielestä seurakunta ei voi jäädä ajopuuksi.

- Tulevaisuudessa pienten, taloudellisessa ahdingossa olevien seurakuntien on mietittävä, miten toiminta turvataan. Ongelmia tulee silloin, jos seurakunta ei syystä tai toisesta voi vastata seurakuntalaisten tarpeisiin. Tällä hetkellä tilanne on entisellään, mutta muutoksia tulee tapahtumaan. Seurakuntarakenne on vuodelta 1950. Kuusi vuosikymmentä on eletty näin ja asiat ovat muuttuneet, joten tarkastelua tarvitaan.

Uhkakuvana suuret liitokset

Isä Timo ei kuitenkaan näe, että ortodoksiseurakunnan tulevaisuus olisi uhattuna. Seurakuntien yhdistämistä liian suuriksi hän ei kuitenkaan kannata. Jyväskylän seurakunta on kirkkoherran mukaan nyt sopivalla tasolla.

- Toiminnan kannalta alueemme on optimaalisen suuruinen. Pahimmillaan seurakuntia yhdistellään niin isoiksi, että alueet ja tehtävät kasvavat hirvittävän laajoiksi, eikä niitä samalla tavalla pystytä enää hoitamaan.

Seurakunnat eivät kuitenkaan voi toimi irrallaan muusta yhteiskunnasta, eikä niiden siksi pitäisi jäädä myöskään sivustaseuraajiksi.

Ongelmia tulee silloin, jos seurakunta ei syystä tai toisesta voi vastata seurakuntalaisten tarpeisiin.

kirkkoherra Timo Mäkirinta

- Keskushallinto edellyttää meiltä jo lainsäädännön pohjalta yhteistyötä ja siihen pitäisi alkaa suhtautua vakavasti. Tietysti myös tulevat kuntauudistukset vaikuttavat jatkossa myös seurakuntakenttään. Siinä tapahtuu paljon sellaista, mihin seurakuntien tahtotilaa ei koskaan kysytä, kirkkoherra Mäkirinta sanoo.

Kirkko hoitaa tonttinsa

Isä Timon mielestä kirkon yhteisten toimintojen hoitaminen Kuopion keskustoimistossa on järkevää ja myös taloudellista.

- Hallintomuoto ja palveluiden keskittäminen on aikanaan yhteisin päätöksin kirkolliskokouksessa ratkaistu. Näin pienessä yhteisössä, jossa on yhteensä 60 000 jäsentä, kaikki käytännön asiat, jäsenrekisterit ja muut, on kyllä järkevää hoitaa keskitetysti. Uskon, että se on kaikesta huolimatta kokonaistaloudellisinta.

Kirkon perustehtävä on järjestää jumalanpalveluksia ja sielunhoitoa, eikä tästä isä Timon mukaan ole vieraannuttu.

- Kirkossa kävijöiden määrässä olisi varaa parantaa huomattavasti. Kaikenlainen keskustelun ja katumisen sakramenttiin tulemisen tarve on kasvanut. Kirkko vastaa tämän ajan ongelmiin tätä kautta.