Oikeuskansleri selvittää Himas-kantelut

Oikeuskanslerinviraston mukaan asiaa koskevia kanteluita on yhteensä viisi.

politiikka

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka käsittelee filosofi Pekka Himaselta tilattuun tulevaisuusselvitykseen liittyvät kantelut. Käsittelevästä tahosta päätettiin tänään tiistaina.

Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakonen kertoo, että asiaan liittyviä kanteluita on yhteensä viisi.

- Niistä kaksi oli jätetty aiemmin meille ja kolme eduskunnan oikeusasiamiehelle, asian esittelijänä toimiva Hakonen kertoo.

Kaikki päätettiin kuitenkin tänään siirtää oikeuskanslerinvirastoon. Hakonen ei osaa arvioida, kauanko kanteluiden käsittely kestää.

Himasen yritykseltä Sofokselta tilattiin 700 000 euron tutkimushanke, jonka on tarkoitus valottaa Suomen tulevaisuudennäkymiä. Hankkeesta ei ole kuitenkaan järjestetty kilpailutusta ja Helsingin Sanomien mukaan asiasta ei myöskään tehty virallista päätöstä Valtioneuvoston kansliassa, vaikka tutkimusta on tarkoitus hyödyntää hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa.

Valtioneuvoston kanslian mielestä tutkimushanketta ei tarvinnut kilpailuttaa hankintalain mainitsemalla tavalla.