Esitys: Palkkaneuvotteluja yrityksiin, nuorille palkka-ale ja pienten yritysten irtisanomissuoja heikommaksi

VATT:n ylijohtajan Juhana Vartiaisen ja kansanedustaja Osmo Soininvaaran laatiman Lisää matalapalkkatyötä -raportin odotetaan kuumentavan etenkin ay-väen tunteita.

politiikka
Rakennusalan perustutkinnon opiskelua Vantaan ammattioppilaitos Variassa.
Rakennusalan perustutkinnon opiskelua Vantaan ammattioppilaitos Variassa. Lisää matalapalkkatyötä -raportin mukaan nuorille pitäisi voida maksaa kaksikymmentä prosenttia pienempää palkkaa kuin mitä työehtosopimuksissa on sovittu. Sari Gustafsson / Lehtikuva

Pääministeri Jyrki Kataisen johtama talousneuvosto on saanut luettavakseen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan Juhana Vartiaisen ja kansanedustaja Osmo Soininvaaran (vihr.) laatiman Lisää matalapalkkatyötä -raportin.

Asiakirja ei ole vielä julkinen, mutta Yle Uutisten tietojen mukaan se sisältää useita sellaisia ehdotuksia ja suosituksia, jotka kuumentanevat etenkin ay-väen tunteita.

Juhana Vartiaisen ja Osmo Soininvaaran laatimassa raportissa pohditaan, millä keinoin Suomeen saadaan lisää matalapalkkatyötä. Raportti sisältää parisenkymmentä eri tahoille - muun muassa työmarkkinajärjestöille - suunnattua suositusta, joita tuskin ohitetaan järjestöissä olankohautuksella.

Ajankohtainen ja selkeästi työmarkkinaosapuolille osoitettu suositus on siirtää valtaosa mahdollisista palkankorotuksista yrityksissä päätettäviksi.

Raportissa suositellaan myös nuorten palkka-alea eli nuorille pitäisi voida maksaa 20 prosenttia pienempää palkkaa kuin mitä työehtosopimuksissa on sovittu.

Kirjoittajat esittävät myös, että työmarkkinajärjestöt asettaisivat itselleen työttömyysastetavoitteen sopimustoimintaa ohjailemaan. Jos työttömyys kasvaa Tilastokeskuksen mittauksissa tavoitetta suuremmaksi, järjestöt sitoutuvat tekemään niin sanottuja 0-sopimuksia tai maksimissaan sellaisia, joissa kompensoidaan hintojen nousu.

Niin ikään kirjoittajakaksikko esittää, että pienissä yrityksissä työskentelevien irtisanomissuojaa pitäisi heikentää nykyisestään, jotta kynnys rekrytoida uusia työntekijöitä alenisi.

Työnantajien vastuu usein sairastelevan työntekijän palkanmaksusta pitäisi rajata nykyistä pienemmäksi, raportissa esitetään. Lisäksi kaksikko esittää selvitettäväksi, voitaisiinko suurten työnantajien maksamia työkyvyttömyyseläkemaksuja alentaa.

Työeläkemaksujärjestelmä pitäisi Vartiaisen ja Soininvaaran mielestä uudistaa niin, että yli 55-vuotiaiden maksuja alennetaan ja tämä kompensoidaan nostamalla 35 - 54-vuotiaiden maksuja. Tämä voisi kirjoittajien mukaan helpottaa ikääntyvien työllistymistä.

Vartiainen ja Soininvaara ehdottavat myös niin sanottua työttömän sopeutusrahaa tapauksissa, joissa työtön siirtyy aikaisempaa tehtäväänsä heikommin palkatulle alalle.

Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, etujärjestöjen ja Suomen Pankin yhteistyöelin, joka pyrkii vahvistamaan ja syventämään talouspoliittisia päätöksiä edeltävää keskustelua.

Talouspoliittisia päätöksiä hallituksella on edessään aivan lähiaikoina: huomenna käydään hallituskauden puolivälitarkastelu ja maaliskuun lopulla lyödään lukkoon lähivuosien talouspoliittiset linjaukset - mahdolliset leikkaukset ja veronkorotukset.