Kuopion linja-autoasemalle 16- ja 10-kerroksiset tornitalot

Kuopion nykyisen linja-autoaseman tilalle esitetään kolmea tornitaloa. Kuopion kaupunkirakennelautakunta on valinnut jatkokäsittelyyn vaihtoehdon, jossa on yksi 16-kerroksinen ja kaksi kymmenkerroksista tornitaloa.

Kuopion linja-autoasemalle ehdotetaan 16-kerroksista taloa sekä kahta 10-kerroksista taloa. Kuva: Kuopion kaupunki

Kuopion nykyisen linja-autoaseman tilalle on tulossa 16-kerroksinen toimistotorni ja kaksi 10-kerroksista tornitaloa. Loput tulevista toimistorakennuksista rakennetaan viisikerroksisina ja pysäköintitaloon rakentuu noin 700 autopaikkaa.

Kaupunkirakennelautakunnan jatkoon valitsemaa vaihtoehtoa on perusteltu muun muassa toimistojen paremmalla vuokratuotolla. Se on myös tulevan rakentajaehdokkaan, Technopoliksen näkemyksen mukainen. Perusteluna on todettu myös, että valittua kolmen tornin ratkaisua on jo etukäteen markkinoitu Technopolis Oyj:n hallituksessa sekä mahdollisille asiakkaille.

Toisena vaihtoehtona asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi oli rakentaa yksi toimistotorni, joka olisi kaupunkikuvatyöryhmän mukaan istunut paremmin yleiseen kaupunkikuvaan. Rakennusoikeuden määrässä tämä vaihtoehto olisi ollut vajaat tuhat neliötä nyt valittua pienempi.

Kuopion rautatieasema-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rautatieasema-alueisiin ja itse asemarakennus on suojelukohde.