HAMK:n eläköityvä rehtori uskoo oppilaitoksen pysyvän toistaiseksi itsenäisenä

Hämeen ammattikorkeakoulun eläkkeelle jäävä johtava rehtori Veijo Hintsanen ei pidä huonona vaihtoehtona kolmen jo yhteistyötä tehneen ammattikorkeakoulun fuusiota. Mutta todennäköisempää hänestä on lähivuosina yhä syvenevä yhteistyö Lahden ja Laurean kanssa sekä HAMK:n pysyminen itsenäisenä oppilaitoksena.

Hämeen ammattikorkeakoulu
Veijo Hintsanen HAMKn rehtorin huoneessa
Antti Ruonaniemi / Yle

Tänään eläkkeelle jäävä Hämeen ammattikorkeakoulun johtava rehtori Veijo Hintsanen uskoo Hämeen ammattikorkeakoulun säilyvän itsenäisenä ainakin muutaman vuoden. Julkisuudessa on ollut esillä kolmen ammattikorkeakoulun, eli Lahden, Laurean ja Hämeen yhdistäminen.

Hintsanen katsoo, että fuusio on tällä hetkellä yhtä hyvä vaihtoehto kuin kolmen koulun nykyinen FUAS-yhteistyömallikin. Kiristyvä talous tuo kuitenkin säästöpaineita, jolloin joitakin kolmen koulun toimintoja on hyvä yhdistää, sanoo Veijo Hintsanen.

- Nyt on vaihtoehdot sillä tavalla aika neutraalit, että jos näyttää siltä että siitä yhdistymiskuviosta lähtisi tulemaan hyötyä, niin ei ole iso riski lähteä etenemään siihenkään suuntaan. Mutta todennäköisesti ei lähdetä menemään fuusioon, ei ainakaan lähivuosina.

- Paljon todennäköisempi vaihtoehto on se, että nämä kolme ammattikorkeakoulua rakentavat yhteisen palveluosakeyhtiön, joka tuottaa kaikille kolmelle ammattikorkeakoululle niitä yhteisiä palveluja, joita jokainen joutuu joka tapauksessa tuottamaan. Siinä me saisimme hyötyjä, miettii Veijo Hintsanen.