Hyppää sisältöön

Poikalapset lyhentävät äidin elinikää

Nykyäitien ei kuitenkaan kannata huolestua poikalasten saamisesta, sillä menneiden vuosisatojen vaikeammat olosuhteet ja suurempi lapsiluku on vaikuttanut eliniänodotteeseen.

Kuva: Daniel Karmann / EPA

Poikalasten saaminen on lyhentänyt äitien elinikää kuukausilla, Turun yliopiston tutkija, tohtori Samuli Helle ja brittiläisen Sheffieldin yliopiston tutkija, tohtori Virpi Lummaa päätyivät tutkimuksessaan toteamaan. Lyhyempi eliniänodote ei ollut riippuvainen tutkittavien sosioekonomisesta asemasta, vaan nimenomaan poikalasten synnyttämisestä, tutkimuksessa todetaan.

Tutkimuksessa perehdyttiin 11 166 äidin ja 6 360 isän kirkonkirjatietoihin eri puolilla Suomea 1600 - 1900-luvuilla. Pääosin tutkitut olivat syntyneet ennen vuotta 1960.

Tutkijaryhmän mukaan kuusi poikalasta synnyttänyt äiti eli keskimäärin 32,4 vuotta nuorimman lapsen jälkeen, kun tyttölapsia saaneella oli viimeisen synnytyksen jälkeen elinvuosia jäljellä keskimäärin 33,1. Äidin sosioekonomisella asemalla ei ollut tutkimuksen perusteella merkitystä, vaikka Helle sanookin, että sosiaaliset ja kulttuuriset syyt saattavat vaikuttaa taustalla. Tytöt muun muassa ottivat kasvaessaan vastuulleen osan kotitöistä, mikä kevensi äitien taakkaa.

- Tutkimus osoittaa, että mitä enemmän poikia saa, sitä lyhyempi oli elinaika synnytyksen jälkeen. Biologisesti poikalasten saaminen on kuluttavampaa kuin tyttölasten, joten se on yksi selitys lyhyemmälle elinajalle, Helle toteaa. Poikavauvat ovat esimerkiksi tyypillisesti tyttövauvoja suurempia, eli ne ovat vaatineet raskauden aikana enemmän ravintoa äidin kustannuksella.

Tutkimus julkaistiin arvostetun brittiläisen tiedeakatemian Royal Societyn Biology Letters -julkaisussa viime viikolla.

Nykyäitien ei kuitenkaan kannata huolestua tutkimuksesta, Helle vakuuttaa. Nykyisin perheet ovat pienempiä kuin ne, joihin tutkimuksessa perehdyttiin. Nykyään saatavilla on myös parempaa ravintoa, terveydenhoitoa sekä ehkäisyä, joten naiset ovat terveempiä kuin aiempina vuosisatoina. Ja vaikka tutkimus osoittaa yhteyden poikalasten saamisen ja lyhyemmän elinajanodotteen välillä, tutkimuksessa ei kuitenkaan nimenomaisesti todistettu että jälkimmäinen olisi seurausta ensimmäisestä.

Jo aiemmassa tutkimuksessaan, joka julkaistiin Science-lehdessä vuonna 2002, Helle on todennut vastaavan tutkimustuloksen saamelaisväestön keskuudessa vuosina 1640-1870. Tuolloin jokaisen poikalapsen todettiin lyhentävän äidin elinikää noin 34 viikkoa ja tyttölapsen puolestaan pidentävän elinikää keskimäärin 23 viikkoa.