Aluehallintovirasto torppasi Kuopion Energian turveaikeet Juuassa

Avi ei antanut yhtiölle lupaa turvetuotantoon Pahankalansuon ja Palokankaansuon alueella. Lupa heltisi kuitenkin biopolttoaineiden varastointiin alueella.

turvetuotanto
Kuopion Energia
Toni Pitkänen / Yle

Kuopion Energia ei saa lupaa turvetuotantoon Juuan Pahankalansuo-Palokankaansuon alueella.

Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan turvetuotannosta 110 hehtaarin alueella aiheutuisi merkittävää vesistön pilaantumista tai sen vaaraa.

Suon kuivattaminen turvetuotantoon ja turpeennoston pölyvaikutukset puolestaan heikentäisivät Avin mielestä merkittävästi äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun lettorämeen ja sillä kasvavien rauhoitettujen kasvilajien säilymistä.

Turvetuotannon sijasta Kuopion Energia saa luvan käyttää suoaluetta puupolttoaineiden ja muiden biopolttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin.