Mitä erilaiset kaivosluvat ja -varaukset tarkoittavat?

Suuri osa Suomesta on varattu malminetsintätarkoituksiin. Malmien etsintä ja kaivostoiminta vaativat monenlaisia lupia. Tässä selvitetään termien merkitys.

Kotimaa

Suomen kaivoslaki muuttui 1.7.2011. Uudessa kaivoslaissa termit muuttuivat, mutta vanhan lain mukaisia termejä on yhä käytössä. Uuden kaivoslain mukaisena lupaviranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Kaivoslupa tarkoittaa oikeutta kaivoksen avaamiseen. Vanhassa kaivoslaissa samaa tarkoitti kaivospiiri.

Kaivoslupahakemus ja kaivospiirihakemus tarkoittavat, että lupakäsittely on edelleen kesken. Vanhan lain aikana tehtyjä kaivospiirihakemuksia käsitellään vanhan lain mukaisesti. Kaivoslupa-asiat vievät usein hyvin kauan.

Malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla on oikeus omalla ja toisen maalla tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja koostumusta.

Luvanhaltijalla on myös oikeus tehdä muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia ja muuta malminetsintää esiintymän paikallistamiseksi sekä sen laadun, laajuuden ja hyödyntämiskelpoisuuden selvittämiseksi malminetsintäluvan mukaisesti.

Malminetsintäluvan haltija saa rakentaa tai siirtää malminetsintäalueelle tutkimustoimintaa varten tarpeellisia väliaikaisia rakennelmia ja laitteita malminetsintäluvan mukaisesti.

Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta se antaa luvanhaltijalle etuoikeuden kaivoslupaan. Malminetsintälupa ei rajoita kiinteistön omistajan oikeutta käyttää aluettaan tai määrätä siitä.

Etuoikeus malminetsintälupaan on sillä, joka on ensimmäisenä tehnyt malminetsintälupahakemuksen. Vanhan kaivoslain mukaiset termit olivat valtaus ja valtaushakemus.

Malminetsintälupahakemuksen valmistelua varten hakija voi varata itselleen alueen tekemällä asiasta ilmoituksen kaivosviranomaiselle (varaus - varaushakemus).

Vanhan kaivoslain mukaan kullanhuuhdontaa harjoitettiin valtausoikeuden nojalla, uuden kaivoslain mukaan kullanhuuhdontaa harjoitetaan kullanhuuhdontaluvan nojalla. Kullanhuuhdonta-alueen tulee olla yhtenäinen, enintään viiden hehtaarin kokoinen alue.