1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Rovaniemi

Rovaniemen tilaaja-tuottajamallia puretaan?

Rovaniemen tuore kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on valmis muuttamaan Rovaniemellä kritisoitua sopimusohjausjärjestelmää eli niin sanottua tilaaja-tuottajamallia. Lotvosen mukaan kaupungin hallinnossa ei tarvita vastakkaisia johtajia.

Kuva: Yle / Tanja Männistö

Sopimusohjausjärjestelmä tuli Rovaniemelle kuntien yhdistyessä vuonna 2006 entisen maalaiskunnan perintönä. Sopimusohjauksessa kunnallisten palveluiden tuottaminen on eriytetty niiden tilaamisesta.

Järjestelmää ovat sittemmin kritisoineet etenkin Rovaniemen kokoomusvaltuutetut. Tilaaja-tuottamamallin arvellaan kaksinkertaistavan henkilöstökulut ja hidastavan päätöksentekoa. Lapin liitosta kaupungin johtoon viime syksynä siirtynyt Esko Lotvonen myöntää, että Rovaniemen mallissa on muutostarve.

- Kyllä siinä parantamista on, sen on puolessa vuodessa jo huomannut, Lotvonen sanoo.

Poliittisesti arkoja asioita

Lotvosen mukaan kaupungin henkilöstökuluja pitää vähentää asteittain eläköitymisten kautta ja samalla myös tehostaa kaupungin palvelutoimintaa. Se tarkoittaa nykyisiin rakenteisiin puuttumista ja myös poliittisesti vaikeiden asioiden esille nostamista.

- Poliittisesti arkoihin asioihinkin varmaan löydetään uusia ratkaisuja, Lotvonen sanoo.

Lotvosen mukaan hallinnon uudistamisella ei kuitenkaan ratkaista Rovaniemen talousongelmia.

- Hallinnon kustannusosuus kaupungin budjetista on kolme prosenttia. Pitää tehdä paljon muutakin kuin oikaista hallintoa. Toki sitäkin tehdään, Lotvonen sanoo.

Päätöksenteko hidasta

Kaupunginjohtaja mukaan ongelmia on nimenomaan päätöksenteossa.

- Päätöksenteko on liian monimutkaista ja hidasta. On myös osittain liikaa päätöksentekotasoja. Tulemme esittämään kevään aikana sen yksinkertaistamista, Lotvonen sanoo.

Lotvonen aikoo esittää sopimusohjausjärjestelmän sisällön muuttamista joustavammaksi ja tehokkaammaksi.

- Ei mallia, jossa ollaan puhtaasti tilaajia ja tuottajia ja toimitaan erillään, vaan tämä tullaan tekemään yhdessä, jotta johtamislinjat ja käskytykset toimivat paremmin, Lotvonen sanoo.

Tarvitaanko kaksia johtajia?

Rovaniemen kaupungin hallinto-organisaatiossa on nyt kaksikertainen johtajaporras: tilaajajohtajat ja tuottajajohtajat. Tämä voi muuttua.

- Kyllä me sitä nimenomaan mietimme tällä hetkellä, että me emme tarvitse vastakkaisia johtajia. Meillä pitää olla käskytysjärjestelmä, joka ohjaa toimintaa tilauksesta tuotantoon saakka ja antaa hyvän palautteen, Lotvonen sanoo.

Vanhaan lautakuntamalliin ei olla kuitenkaan palaamassa. Sopimusohjauksen hyvä puoli on Lotvosen mukaan siinä, että sen avulla tiedetään, mitä palveluita tuotetaan, minkä hintaisia ne ovat, kenelle ne tuotetaan ja kuka ne tuottaa.