Konsultit suosittelevat kuntaliitosselvitystä Imatran seudulle

Konsultit suosittelevat kuntaliitosselvityksen tekemistä Imatralla, Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Konsulttien mukaan Ruokolahden ja Rautjärven tilanne ajaa kuntaliitosratkaisuun nopeasti. Imatran seutu voisi turvata asukkaittensa hyvinvoinnin matkailuteollisuudella.

Imatran seutukunta
IBBF
Yle

Konsulttiyhtiö Tamora Oy on viimeistelemässä luonnosta mahdollisen kuntaliitoksen esiselvityksestä. Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kunnanvaltuutetut käsittelevät paperia tiistaina yhteisessä kokouksessaan.

Konsultit näkevät Imatran seudun vahvistuvana ja elinvoimaisena, kunhan vain orastavia mahdollisuuksia osataan hyödyntää oikein. Luonnoksessa on esitelty neljä skenaariota: jos mitään ei tehdä, syvenevä yhteistyö, yksi kunta sekä yhtenäisenä Imatran seutuna maakunnan laajuisessa kunnassa.

Entisellään ei pötkitä pitkään

Konsultit eivät näe itsenäisen Ruokolahden ja Rautjärven tulevaisuutta kovinkaan pitkälle. Huoltosuhde heikkenee kasvavan vanhusväestön takia. Palveluiden järjestäminen vanhusväestölle, voivat karkoittaa nuoria. Konsulttien mukaan muuttotappio pysähtyy vain siihen, että ei ole enää ketään, joka voisi muuttaa pois. "Ollaan itsenäisiä niin kauan kuin rahat riittävät" - ajattelu on konsulttien mielestä vastuutonta ja karkoittaa nuoria.

Eksote yhteistyön syventämisen hidasteena

Ruokolahti ja Rautjärvi ovat tähän asti olleet syvenevän yhteistyön puolestapuhujia. Yksi esiselvityksen motiivi oli selvittää voivatko kunnat tehdä vielä joillakin osa-aluilla yhteistyötä.

Konsulttien selvityksen mukaan oppilaiden siirtyminen kouluun kuntarajojen yli on perheille suuri asia, mutta kunnalle se tuottaa organisointia ja työtä. Sillä ei olisi kuitenkaan merkitystä kunnan itsenäisenä säilymisen kannalta.

Vapaa-ajan yhteistyön lisääminen olisi edullista vain Imatralle, koska palveluita käytetään enimmäkseen Imatralla.

Suurimmat mahdollisuudet yhteistyön syventämisessä olisivat sosiaali- ja terveyspalveluissa. Konsultit pitävät kuitenkin suurena ristiriitana sitä, että rahaa hankitaan kunnissa ja käytetään Eksotessa. Ristiriita ei heidän mielestään ratkeaisi silläkään, että Imatra liittyisi Eksoteen, sillä elinvoiman kehittäminen on kuitenkin kunnan vastuulla.

Konsulttien näkemyksen mukaan Imatra ei hyötyisi yhteistyön syventämisestä. Kaupungissa on kehitetty juuri hyvinvointipalvelujen malli, jolla kaupunki yrittää kehittää asukkaittensa hyvinvointia kokonaisvaltaisemmin. Konsultit pitävät valittua suuntaa hyvänä.

Vahva Imatran seudun kunta

Jos Imatran seudun kunnat päätyisivät yhteen, konsultit esittävät uuden ajan kuntaliitosselvityksen tekemistä. Uutta kaupunkia kehitettäisiin ympäristöä kunnioittaen. Konsultit näkevät Imatran seudun ympäristötoimen ja Imatran seudun Kehitysyhtiön hyvinvoinnin rakentajina.

Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet voisi esityksen mukaan turvata kunnanosalautakunnilla, joilla olisi itsenäistä budjettivaltaa.

Yksi kunta - kaksi vahvaa kaupunkikeskusta

Konsultit ovat myös pohtineet vaihtoehtoa, jossa Etelä-Karjala olisi vain yksi kunta. Silloin Imatran seutu olisi kakkoskaupunki ja Lappeenranta keskus. On mahdollista, että menestys ja hyvinvointi valuu menestyvistä kaupungeista laajemmalle kuten Oulun seudulla. Konsultit uskovat, että menestyksen avaimet myös Imatran seudulle saattaisivat löytyä maakunnallisesta kunnasta. He eivät pidä vaihtoehtoa kuitenkaan ajankohtaisena.

Matkailusta rahaa palvelujen tuottamiseen

Konsulttien mukaan matkailuelinkeino on Imatralla vasta alkutekijöissään, silti venäläiset jättävät kaupunkiin jo nyt niin paljon rahaa kuin ruokolahtelaisten ja rautjärveläisten palvelujen tuottamiseen menee rahaa. Venäläisten on arvioitu käyttäneet vuonna 2011 rahaa Imatran seudulla 65 miljoonaa euroa. Määrä on 1,5 kertainen Ruokolahden ja Rautjärven yhteenlaskettuun vuoden 2012 toimintakatteeseen verrattuna. Venäläisten ostovoima on tällä hetkellä 16% koko maakunnan ostovoimasta, mutta vuoteen 2025 mennessä ostovoiman uskotaan nousevan jopa 90 %:iin.

Matkailuteollisuus vaatii kuitenkin osaamisen vahvistamista. Konsultit ehdottavat mm. matkailupainotteista lukiota. Honkaharjun sairaalaan konsultit ehdottavat monituottajamallia, jossa yksityinen ja julkinen taho tuottavat palveluita yhdessä. Asukkaiden palveluita voisi rahoittaa turisteille myytävillä palveluilla.

Ruokolahden ja Rautjärven rooli ruuantuottajina kasvaisi entisestään. Lähiruoka olisi uuden kaupungin merkkituote.

Konsultit suosittelevat pikaisia päätöksiä

Konsultit eivät aikailisi kuntaliitosselvityksen aloittamista. Asukkaat ovat voineet kommentoida konsulttien ajatuksia blogissa imatranseutu.blogspot.fi. Sivuilla on tähän mennessä vajaat 3000 kävijää.

Artikkelissa on referoitu vapaasti Tamora Oy:n esiselvitystyötä mahdollisesta kuntaliitosselvityksestä "Vahvistuva ja elinvoimainen Imatran seutu - Suomen resurssiviisain seutu" , joka on päivätty 3.3.2013.