Kylätalo Nousulalle hyvä korjausavustus

Kylätalo Nousula ry Savonlinnan Silvolassa sai Etelä-Savon suurimman korjausavustuksen. Suomen Kotiseutuliitto osoitti Nousulaan 20 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön seurantalojen korjaamiseen myöntämää määrärahaa.

Remonttituki
Kylätalo Silvolan Nousula
Kylätalo Silvolan Nousula on peräisin vuodelta 1962.Paavo Koponen / Yle

Muut eteläsavolaiset avustuksen saajat ovat Heinävedellä ja Pieksämäellä. Sarvikummun Maa- ja Kotitalousnaiset saa 6 500 euroa ja Savon Kilta 3 000 euroa. Korjausavustukset on tarkoitettu talojen toimivuuden ja kunnon parantamiseen sekä kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisten arvojen vaalimiseen.

Seurantalojen korjausavustuksista pääsee tänä vuonna osalliseksi 197 yhdistystä, keskimääräinen summa on 8 600 euroa seurantaloa kohti. Avustusta saavista taloista puolet luokitellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi.