Näissä päiväkodeissa on sisäilmaongelmia - katso lista

Tampereen kaupunki aikoo remontoida useita päiväkoteja tänä ja ensi vuonna sisäilmaongelmien vuoksi. Välttämättömiä korjauksia tarvitaan 13 päiväkodissa.

Kuva: Juuso Juntunen / Yle

Tampereella on remontoitava sisäilmaongelmien vuoksi 13 päiväkotia välttämättä lähikuukausina ja kahdeksassa päiväkodissa tehdään vielä sisäilmatutkimuksia. Lisäksi kaksi päiväkotia lopetetaan kuluvan vuoden aikana.

Tuloksiin päädyttiin tehdyissä sisäilmaselvityksistä, joita ovat pyytäneet niin päiväkotien henkilökunta kuin säännöllisiä tarkastuksia tehneet terveydensuojeluviranomaiset.

Osassa päiväkodeista tarvitaan mittavia korjauksia. Esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmiä on vaihdettava ja perusrakenteita korjattava. Osassa päiväkoteja säilytään mittavilta remonteilta. Remontit maksavat alustavien arvioiden mukaan noin 6,9 miljoonaa euroa.

Korjaukset käynnistetään mahdollisimman pian. Tavoitteena on remontoida päiväkodit viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä. Jos remontointi ei onnistu, etsitään vuoden 2015 loppuun mennessä korvaavat tilat. Asiasta on tiedotettu lasten vanhemmille ja päiväkotien henkilökunnalle.

Sisäilmaselvitykset ovat vielä kesken Nekalan, Kalkun, Juvan, Lamminpään, Keskussairaalan, Tesoman, Länsi-Tesoman ja Männistön päiväkodeissa.

Tampereella on 82 kunnallista päiväkotia.

Remontoitavat päiväkodit

Koulukadun päiväkodin toiminta siirtyy toukokuussa alkavan remontin ajaksi Erkkilän päiväkotiin.

Jussinkylän päiväkodissa remontti aloitetaan joulukuussa, jolloin toiminnalle järjestetään tilat Erkkilän päiväkodista sekä Kissanmaan koulun tontille hankittavasta siirtokelpoisesta päiväkodista.

Härmälän päiväkodissa remontti alkaa ensi syksynä. Päiväkodin toiminta siirtyy Härmälän alueelle hankittavaan siirtokelpoiseen päiväkotiin.

Lepolan päiväkodista luovutaan kokonaan viimeistään, kun sille löydetään korvaavat tilat.

Kalevan ja Ilmarin päiväkotien toiminta loppuu nykyisissä tiloissa vuoden 2014 aikana. Päiväkotien toiminta jatkuu Kissanmaan ja Kalevanharjun siirtokelpoisissa päiväkodeissa.

Haukiluoman ja Multisillan päiväkoteihin tehdään sisäilmankorjauksia ja kummassakin tarvitaan korvaavia tiloja. Haukiluomassa remontti aloitetaan vuoden 2014 alussa ja sen ajaksi toiminta siirtyy Lamminpään koulun viereiselle tontille tulevaan siirtokelpoiseen päiväkotiin. Multisillan kohtaloa ei ole vielä päätetty. Se joko remontoidaan perusteellisesti tai rakennetaan tilalle kokonaan uusi päiväkoti.

Turtolan, Pappilan, Huikkaan, Lentävänlaakson ja Maijalanpuiston päiväkodit remontoidaan kesäsulun aikana jo tänä vuonna.

Amurin päiväkodin sisäilmakorjaukset tehdään kesällä 2014.

Annalan päiväkoti remontoidaan kesällä 2015, kun Metsäniityn päiväkotia laajennetaan pienten lasten yksiköksi.