yle.fi-etusivu

Sähkökirjojen käyttöönotto kangertelee kirjastoissa

Sähköisten e-kirjojen käyttö kangertelee vielä pahasti. Vain harvoissa kunnallisissa kirjastoissa on siirrytty e-kirjojen laajempaan käyttöön ja yliopistojen kirjastoissakin ainestojen käytössä on huomattu puutteita. Kerro aiheesta juttua tekevälle toimittajalle omia kokemuksiasi.

Osallistu
Heli Hänninen Kypärämäenkirjaston kassalla.
Mikko Suhonen

Sähköisen materiaalin pitäisi olla tulevaisuuden ratkaisu kirjastoille. E-aineiston avulla ajatellaan pääsevän eroon loputtomasta määrästä tilaa vieviä kirjoja, joihin syntyvät jonot aiheuttavat hampaiden kiristelyä ainakin opiskelijoille.

E-kirjojen käyttöön liittyy kuitenkin vielä huomattava määrä ongelmia, jotka saavat käyttäjät turvautumaan ennemmin perinteisiin paperisiin kirjoihin.

Kunnallisissa kirjastoissa e-kirjoihin siirtyminen on vielä vähäistä, koska saatavilla oleva aineisto on pääosin ulkomaalaista. Kotimaista kirjallisuutta ei kirjastoihin vielä ole saatu, koska kirjastot ja kustantamot eivät ole päässeet yksimielisyyteen sopivista hinnoittelumalleista ja käyttörajoituksista, jotka takaisivat myös kirjakauppojen tarpeellisuuden tulevaisuudessa. Erilaisia lisenssimalleja on jo testattu (siirryt toiseen palveluun) yhteistyössä pääkaupunkiseudun kirjastojen kanssa, mutta mallin hakeminen jatkuu vielä ainakin tämän vuoden.

Korkeakoulukirjastoissa sähköiset kirjat ovat kuitenkin jo käytössä.Suora linja kysyi e-kirjojen käytöstä Jyväskylän, Tampereen ja Lappeenrannan yliopistoilta sekä Vantaan Metropolia-ammattikorkeakoululta. Kyselystä selvisi, että e-kirjojen käyttäminen ei toimi korkeakouluissa mutkattomasti.

Yksi suurimmista ongelmista on e-aineiston yhtäaikainen käyttö. Välillä sähköisiäkin kirjoja joutuu jonottamaan samalla tavalla kuin paperikirjoja. Joidenkin kustantajien asettamat rajoitukset estävät ajoittain pääsyn kysytyimpiin e-kurssikirjoihin. Kustantajat asettavat e-kirjoille erilaisia ehtoja, joihin kirjastot tai välittäjät eivät pysty vaikuttamaan.

Toiseksi ongelmaksi on noussut kirjojen etäkäyttö, joka on mahdollista vain kirjautumalla järjestelmään organisaation tunnuksilla. Ulkopuoliset asiakkaat voivat siis käyttää e-kirjoja ainoastaan kirjaston verkon sisäpuolelta. Käytännössä siis vain kirjastojen aukioloaikoina.

E-kirjat eivät ole hinnaltaankaan kilpailukykyisiä perinteisiin kirjoihin verrattuna. Tavallisen kirjan sisältämä arvonlisävero on yhdeksän prosenttia, kun se e-kirjassa on jopa 24 prosenttia.

Sähköisten kirjojen löytämisen on ajateltu myös olevan mutkikkaampaa kuin tavallisten kirjojen. E-kirjoja pitää nimittäin etsiä eri palveluntarjoajien omilta alustoilta ja sivuilta.

Kirjastoissa uskotaan, että e-kirjojen käyttö lisääntyisi, jos se tehtäisiin nykyisestä huomattavasti helpommaksi ja asiakasystävällisemmäksi.

Kerro meille kokemuksistasi

Oletko jo lainannut e-kirjoja kirjastosta? Mistä lainasit? Millä laitteilla luit? Jättikö e-kirjojen toimivuus toivomisen varaa? Voit kertoa kokemuksistasi myös sähköpostilla outi.tuomaala@yle.fi.