Kalat katoavat Itävallan sisävesistä

Pienet vesivoimalat ja kaloja syövien eläinten lisääntyminen ovat tyhjentäneet osan joista kokonaan kaloista.

Ulkomaat

Kaakkoisen Itävallan virkistyskalastajat vaativat pikaisia toimia maan sisävesien kalakantojen pelastamiseksi.

Steiermarkin osavaltion kalamiesten yhdistyksen puheenjohtaja sanoo Itävallan yleisradiolle ORF:lle, että monet osavaltion joet ovat menettäneet kalakantansa lähes kokonaan ja muissakin kaloja esiintyy hälyttävän vähän.

Kalastajien mielestä kalakantojen hupenemiseen on kaksi pääsyytä: jokien rakentaminen voimataloutta varten, ja kaloja syövien eläinlajien kuten saukkojen, merimetsojen ja haikaroiden rauhoittaminen.

Pienten vesivoimaloiden rakentaminen on yleistynyt viime vuosina, sillä monet kunnat pitävät niitä halpoina ja saasteettomina energian lähteinä.

Itävallan luonnonsuojelijoiden mielestä viimeisten vapaana virtaavien jokien kahlitseminen vähentää kuitenkin luonnon monimuotoisuutta ja vähentää jyrkästi niiden virkistysarvoa.